Redenen voor financiële instellingen om een vergunning aan te vragen of uit te breiden met andere diensten of producten ofwel een Verklaring Van Geen Bezwaar (vvgb) te verkrijgen kennen meestal een intrinsieke motivatie zoals de eigen uitbreidingsstrategie. Soms ligt de oorzaak buiten de onderneming zelf zoals een aankomend Brexit of veranderingen van wet- en regelgeving. Al deze markttoetreders doen er verstandig aan op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken bij een vergunningverlening of vvgb-aanvraag.

KPMG Regulatory helpt u om in kaart te brengen aan welke actuele wettelijke eisen u specifiek moet voldoen om een vvgb of een vergunning als bank, beheerder, beleggingsonderneming, pensioenfonds of financieel dienstverlener te verkrijgen. Daarnaast ondersteunen we u bij het opstellen en actualiseren van alle documenten die voor de aanvraag bij de toezichthouder(s) moeten worden aangeleverd en bij alle aanvullende vragen van de toezichthouder(s). Tijdens dit hele proces begeleiden we u met een team van voormalige toezichthouders die de regels en de taal van de toezichthouder(s) verstaat.

We hebben bijvoorbeeld ervaring met het aanvragen van een bankvergunning, het aanvragen van een beheerdervergunning en het ondersteunen van bewaarders om te voldoen aan de wettelijke eisen om als bewaarder van ‘alternative investment funds’ te mogen fungeren.

Neem contact met ons op

Martijn Berghuijs

Partner | Risk Consulting

KPMG Nederland

Berghuijs.Martijn@kpmg.nl

Neem contact met ons op

Onze services