U besluit uw activiteiten in de financiële sector uit te breiden, de regelgeving wijzigt of u kiest Nederland als thuisbasis in verband een aankomend Brexit. Dit zijn drie voorbeelden waarin u een vergunning van de toezichthouder AFM of DNB nodig heeft. Deze toezichthouders beoordelen of is voldaan aan de toetredingseisen zoals die in de Wet op het financieel toezicht staan. Vergunningaanvraagtrajecten bij toezichthouders kunnen intensief en langdurig zijn. Ook worden de regels regelmatig uitgebreid en aangescherpt door de inwerkingtreding van Europese wetgeving waardoor de dienstverlening en werkprocessen dienen te worden aangepast.

De uitdaging

Het aanvragen van een vergunning is meer dan het invullen van het aanvraagformulier en vereist een gedegen voorbereiding om de kans op tijdig succes te vergroten. Voordat u begint met uw vergunningaanvraag, dient u uw organisatiestructuur tegen de vereisten aan te houden en eventueel aan te passen alsook allerlei procedures en maatregelen op te stellen en te implementeren conform de actuele wet- en regelgeving. Vervolgens dient u de vergunningaanvraag met alle daarbij horende documentatie in. Tijdens het aanvraagproces beoordelen de toezichthouders onder meer of:

  • het business model overtuigend is
  • bestuurders en commissarissen geschikt en betrouwbaar zijn
  • de bedrijfsvoering integer en beheerst is
  • sprake is van een doorzichtige zeggenschapsstructuur
  • een bepaald bedrag aan minimum eigen vermogen aanwezig is

Toegevoegde waarde KPMG

KPMG kan u helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. KPMG Regulatory beschikt over de juiste mensen en expertise om een oplossing te bieden om uw bedrijfsvoering compliant te maken met relevante wet- en regelgeving, het begeleiden van de vergunningaanvraag, het opstellen van de documentatie en de voorbereiding voor het laten toetsen van uw bestuurders en commissarissen. In ons team zitten verschillende voormalige toezichthouders die een juiste inschatting kunnen maken in hoeverre instellingen klaar zijn om tot de financiële markt toe te treden en welke organisatorische en procesmatige aanpassingen daarvoor nog nodig zijn. Wij begrijpen de taal en vragen van de AFM en DNB en wij ondersteunen u bij het intensieve en tijdrovende vergunningaanvraagproces van begin tot eind. 

Neem contact met ons op

Martijn Berghuijs

Partner | Risk Consulting

Berghuijs.Martijn@kpmg.nl

Paul Koetsier

Senior manager

Koetsier.Paul@kpmg.nl

Onze services