Treasury management is cruciaal om de financiële risico’s van uw organisatie te kunnen beheersen. Constant veranderende marktomstandigheden vragen om een sterke financiële structuur en adequaat risicomanagement. Tegelijkertijd bieden technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden om de treasuryfunctie verder te professionaliseren.

KPMG helpt organisaties bij alle facetten van treasury management, onder andere met:

  • het vaststellen van de treasury visie en strategie
  • het vormgeven van een treasurystatuut
  • de selectie en implementatie van een Treasury Management Systeem
  • de begeleiding bij bankselectietrajecten
  • het optimaliseren van cash- en liquiditeitsmanagement
  • professionalisering middels automatisering en robotics
  • toetsing en advisering rondom interne financieringsstructuren 

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)