Een HR-transformatie biedt de mogelijkheid om uw HR-functie te automatiseren, uw HR-strategie kracht bij te zetten en complexe gegevens te analyseren. COVID-19 heeft een groot effect gehad op de mondiale economie en een versnelde transformatie van de werkomgeving teweeggebracht. Organisaties moesten snel worden ingericht voor werken op afstand, minder zakenreizen en flexibele werkroosters. Hierdoor heeft de automatisering een vlucht genomen, waardoor we nu al een kijkje in de toekomst kunnen nemen.

Met deze digitale versnelling krijgt het concept van ‘werk’ een nieuwe invulling. Organisaties die succesvol willen blijven, zullen steeds meer aandacht aan visie, betekenis en mensen besteden bij het sturen van hun productiviteit. Bepaal samen met ons hoe u als organisatie optimaal gebruik kunt maken van uw HR-functie om succesvol te zijn in deze nieuwe wereld.

Moderniseren van de HR-functie

Door de digitale ontwrichting moeten HR-afdelingen opnieuw hun waarde binnen de organisatie bewijzen. Uit onze enquête over de toekomst van HR (2020) blijkt dat wereldwijd drie van de vijf HR-directeuren denkt dat de HR-functie snel haar relevantie zal verliezen als zij niet moderniseert. De focus komt hierbij te liggen op de behoeften van het personeel, het creëren van een positieve ‘employee journey’ en op een data gedreven personeelsplanning.

Wij zien volop mogelijkheden voor HR om dit binnen de organisatie handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld door bij een bepaalde businessunit te beginnen met het introduceren van een betere digitale ervaring voor de medewerkers, of het geleidelijk invoeren van ‘workforce shaping’.

Uit ons jarenlange onderzoek naar de toekomst van HR blijken organisaties met zogenaamde ‘pathfinding’ HR-afdelingen zich in gunstige zin te onderscheiden, gebaseerd op de volgende vier aspecten: Workforce Shaping, Shaping Culture, Employee Experience, Design en Strategie. Het is cruciaal om de HR-afdeling te zien als een integrale en holistische entiteit. Als op al deze vier vlakken continu vooruitgang wordt geboekt, kan dat kansen bieden voor uw organisatie en bijdragen aan een verbonden organisatie. Dit bevordert bovendien een productieve samenwerking en verdeling van het werk tussen mens en machine.

Hoe wij u kunnen helpen bij uw HR-transformatie

Een transformatie naar de HR-functie van de toekomst brengt grote uitdagingen met zich mee. Uw organisatie wordt uitgedaagd opnieuw de bestaande systemen, processen, organisatiestructuur en de manier waarop mensen en afdelingen optimaal op elkaar in kunnen spelen tegen het licht te houden. De vraag is hoe u ervoor zorgt dat u aan het roer blijft tijdens dit soort impactvolle transformaties.

Uw strategische visie wordt krachtiger wanneer wij u helpen met het analyseren van complexe gegevens. Wij bieden een breed scala aan HR-diensten op dit gebied: van het ontwerp van een personeelsstrategie tot en met grootschalige implementaties van HR-technologie.

Als HR-transformatieteam geven wij advies, begeleiden uw transformatie en brengen de benodigde en juiste expertise naar binnen. Jarenlange ervaring in verschillende sectoren zorgt ervoor dat we u kunnen uitdagen en ondersteunen in een soepel en succesvol transformatietraject. Samen zorgen we ervoor dat de transformatie de huidige business niet verstoort en uw organisatie naar het volgende niveau tilt.

Versnellen van de HR-Transformatie

Onze KPMG Powered HR-aanpak helpt u om snel te transformeren, waarde te creëren en de employee journey te verbeteren. Het stelt u in staat om te valideren in plaats van te creëren. Met 80% van de gewenste HR-processen gestoeld op leading practices en 20% aanpassingen aan de specifieke context van uw organisatie, hoeft u niet vanaf nul te beginnen.

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)