Optimaliseren van processen met Low-Code BPM

Een Low-Code BPM ontwikkelplatform is software die een omgeving biedt aan programmeurs om applicaties te ontwikkelen in een visuele gebruikersinterface. In plaats van traditionele computerprogrammering gebruikt een Low-Code ontwikkelaar bouwblokken die in de gebruikersinterface gesleept worden om een applicatie op te bouwen. Deze applicaties zijn gebaseerd op de Business Process Management (BPM) discipline en vormen een digitale kopie van uw proces. Door middel van workflows en business rules wordt uw proces van begin tot eind uitgevoerd en gemonitord om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun taken en werkzaamheden. 

De combinatie van Low-Code en BPM maakt processen verbeteren nog makkelijker. Het visueel ontwikkelen van applicaties is toegankelijker dan traditionele applicatieontwikkeling voor mensen zonder IT kennis of achtergrond. Ook versnelt deze methode het ontwikkelproces van applicaties en maakt het doorvoeren van aanpassingen flexibeler. Hierdoor kunt u snel inspelen op veranderende omstandigheden. De bijbehorende value driver is agility

De tweede value driver is procescontrole. Door het gebruik van vooraf gedefinieerde workflows worden processen op een eenduidige manier uitgevoerd. U houdt grip op uw processen en heeft inzichtelijk hoe deze presteren. Tegelijkertijd kunt u deze processen continu monitoren en analyseren om verbeteringen door te voeren.

Tenslotte stelt Low-Code BPM u in staat om werk effectief te beheren en zo bij te dragen aan een verbeterde user- en customer experience. Applicaties bieden de gebruiker intuïtieve interfaces met heldere overzichten en alle benodigde informatie. Dit gebruikersgemak bespaart ergernis en voorkomt fouten, waardoor medewerkers beter ondersteund worden in hun taken. 

Infographic low code services

Waarom Low Code BPM de volgende stap in digitale transformatie is.

Low-Code BPM platforms zijn onderdeel van Intelligent automation en vormen de volgende stap in de digitale transformatie. Creëer met uw proceskennis zelf applicaties die afgestemd zijn op uw specifieke processen en draag daarmee bij aan het versnellen van uw automatiseringsstrategie. Of koppel applicaties aan technologische oplossingen zoals Robotic Process Automation om transactionele processen samen te brengen met processen waarbij de inschatting van mensen nodig is. Door de integratiemogelijkheden met bestaande IT infrastructuur is informatie centraal toegankelijk vanuit de applicaties en kan Low-Code BPM overal toegepast worden. KPMG helpt u met het bepalen wat Low-Code BPM voor u kan betekenen. 

De mogelijkheden van Low-Code BPM

Om u een beeld te geven van de mogelijkheden van Low-Code BPM, vindt u op deze pagina use-cases, demo-video’s en whitepapers. Deze middelen illustreren hoe Low-Code BPM End-to-End processen tot leven laat komen. Mocht u meer willen weten, neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Hoe KPMG u kan helpen

Onze aanpak voor het ontwerpen van een efficiënt Low-Code BPM Platform begint bij de ontwikkeling van een strategie. Hierin wordt samen met de belangrijkste belanghebbenden een visie ontwikkeld op het Low-Code BPM platform. Vervolgens wordt een procesontwerp gemaakt waarin ook de functionele eisen, technische analyse en Minimum Viable Product (MVP) worden opgenomen. Tenslotte wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt waarin de informatie architecture, het visuele ontwerp en het technisch ontwerp opgenomen zijn. In al deze fasen ligt de nadruk op het begrijpen van de gebruikers en de ontwerpen van het platform af te stemmen op het bijbehorend proces, waardoor gebruikers ondersteund worden in hun processen. 

Infographic Low code bpm services 2

De ervaring van KPMG in de implementatie van Low-Code BPM projecten hebben geresulteerd in een uitvoerige lijst van standaarden en best-practices op het gebied van ontwerp, configuratie en implementatie. KPMG kan u door deze diepgaande kennis op het gebied  van Low-Code BPM én processen ondersteunen in uw vraagstukken. Samen kijken we naar de mogelijkheden en ontwikkelen we een oplossing die is afgestemd op uw processen. 

Naast het gebruik van Low Code voor BPM oplossingen en proces orkestratie kan Low Code ook worden ingezet voor Low Code Application development. Met Low Code Application development worden traditionele (legacy) IT applicaties vervangen door low code applicaties waarmee de beheerkosten van deze applicaties voor de IT organisatie worden verlaagd en de Time-to-Market van changes wordt verbeterd. Daarnaast kunnen strategische applicaties met Low Code Application development worden geïmplementeerd volgens Rapid Development principes en met optimaal gebruik van diverse accelerators.