• 1000

Connected Buildings. Internet of Things. Machine learning. Blockchain. Het zijn voorbeelden van technologische vernieuwingen die van invloed zijn op uw vastgoedorganisatie. En, als u niet uitkijkt, op een negatieve manier. Daarom is het essentieel om stil te staan bij wat deze vernieuwingen voor uw organisatie betekenen en hoe u hierop kunt anticiperen. Want één ding is zeker: als u uw cyber security goed op orde heeft, kunt u er zelfs de vruchten van gaan plukken. 

Cyber security: randvoorwaardelijk voor groei

Nationale en internationale wetgeving op het gebied van privacy en toezicht is continu aan verandering onderhevig. In de praktijk betekent het dat organisaties niet alleen sneller aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar dat de mate van aansprakelijkheid ook toeneemt. Dit, in combinatie met toenemende digitalisering, revolutionaire technologische ontwikkelingen en de hoge verwachtingen van de klant als het gaat om het beschermen van data, zorgt ervoor dat het managen van cyberrisico’s tegenwoordig randvoorwaardelijk is om op een beheerste manier te groeien.. De belangrijkste vraag voor u: is uw vastgoedonderneming bestand tegen cyberdreigingen als fraude, afpersing, informatiediefstal of een aanval? Iets wat u zich niet één keer moet afvragen, maar eigenlijk altijd. Want: het in kaart brengen van cyberrisico’s en het managen ervan is geen momentopname, maar een doorlopend proces. Het is een state of mind. 

De mens als risicofactor

Het voldoen aan de wettelijke voorwaarden is slechts een begin als het gaat om het managen van cyberrisico’s. U en uw medewerkers zijn ook een behoorlijke risicofactor; cyberrisico’s komen vaak voort uit menselijk handelen. Zo kunnen medewerkers fouten maken bij het installeren van een app of schatten directies de cyberrisico’s niet goed in, waardoor geen of verkeerde investeringen worden gedaan. 

Cyber security is een manier van werken

Om verankerd te raken in de organisatie, moet cyber security een manier van werken worden. Als die manier verankerd is in de gehele organisatiestructuur en medewerker zich eraan houden, kan het zelfs een van de sterkste troeven van de organisatie zijn tegen cyberaanvallen. Het is dus aan te bevelen om cyber security onderdeel uit te laten maken van de bedrijfsstrategie. Zo creëert een cyber security-mindset kansen om nieuwe producten en diensten succesvol in de markt te zetten. Mét de zekerheid dat aan de randvoorwaarden is voldaan: data moet betrouwbaar, veilig en beschikbaar zijn. 

Hoe maakt u er een succes van?

Om cyber security als mindset te verankeren in uw vastgoedorganisatie, moet u compliance, het opleiden van medewerkers en businessdoelen combineren. Dat is niet eenvoudig. Maatwerk is daarbij essentieel. Hiervoor kunt u terecht bij KPMG. Wij beseffen dat elke vastgoedorganisatie uniek is en passen onze dienstverlening hierop aan. Zo kunt u bijvoorbeeld behoefte hebben aan advies over efficiënte strategieontwikkeling, het krijgen van grip op processen of de borging van privacy bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Of het nu gaat om een totaaloplossing of een specifieke oplossing voor een concrete vraagstuk, maakt niet uit. Wij helpen u graag, op een proactieve manier en met oog voor de menselijke factor. Want cyber security is veel meer dan informatietechnologie en het naleven van regels.