• 1000

In de laatste jaren is de populariteit van vastgoed als beleggingscategorie onder investeerders enorm toegenomen. De lage rentestand in combinatie met de aanhoudende economische groei heeft geresulteerd in een toegenomen interesse in Nederlands vastgoed van zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders. Dit heeft geleid tot forse prijsstijgingen op zowel de kantoor-, de logistiek- als de woningbeleggingsmarkt, schaarste in aanbod en dalende aanvangsrendementen. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe uitdagingen, maar ook voor kansen. KPMG helpt u daar het beste uit te halen.

Growth & Transactions

Vastgoedtransactie advies

In de huidige markt is veel kapitaal beschikbaar, waarbij de vraag naar beleggingsobjecten groot is en het aanbod beperkt. De prijs van de meeste vastgoedcategorieën is daardoor snel gestegen en de vastgoedmarkt lijkt zich te bewegen richting de piek van de cyclus. Dit is een uitstekend moment om waarde genererende transacties te voltooien.

KPMG is gespecialiseerd in transacties van vastgoedportefeuilles en vastgoed gerelateerde ondernemingen. We begeleiden het gehele proces van de initiële due diligence tot aan de ondertekening van de (ver)koopovereenkomst.

Growth & Transactions

Complexe waarderingsvraagstukken

Waarderingen van vastgoedondernemingen zijn afhankelijk van veel elementen en kunnen daarom erg complex zijn. Waarderingsvraagstukken in relatie tot ondernemingen met een gemixte vastgoedportefeuille, aanvullende vastgoeddienstverleningen of complexe financieringen vereisen een zeer specifieke expertise. Daarnaast is de regelgeving omtrent vastgoed continu aan verandering onderhevig, wat ook weer impact heeft op de waarde.

Onze expertise in het waarderen op ondernemings- en portefeuilleniveau stelt ons in staat om ook complexe waarderingsvraagstukken op te lossen.

Aanvullend hierop ondersteunt KPMG Corporate Finance veelvuldig KPMG Audit bij de review van statutaire waardebepalingen van vastgoed. Wij gebruiken onze expertise bij het beoordelen van de getaxeerde marktwaardes van alle soorten vastgoedportefeuilles, waaronder een aantal van de grootste vastgoedportefeuilles van Nederland.

Growth & Transactions

Financieringsstructuren

De aangetrokken financiering en de gehanteerde structuur hebben een grote impact op de door investeerders behaalde rendementen op vastgoedbeleggingen. Gegeven de huidige lage rentestanden kan hier additioneel rendement behaald worden mits de juiste uitgangspunten gehanteerd worden en de juiste afwegingen worden gemaakt. Het optimaliseren van deze structuur en de daarin meegenomen leningsvormen kan essentieel blijken in het behalen van de doelstellingen.

De uitgebreide ervaring die KPMG heeft inzake vraagstukken met betrekking tot vastgoedfinancieringen en structuren maakt het mogelijk om deze optimaal te structureren voor haar cliënten.

Growth & Transactions

Multidisciplinaire teams

KPMG combineert diepgaande kennis van de vastgoedmarkt met specialistische functionele kennis. We werken in multidisciplinaire teams, zodat bijvoorbeeld advies op het gebied van waarderingsvraagstukken en transactiebegeleiding gecombineerd kan worden met fiscale dienstverlening of advies rond strategische & operationele vraagstukken