• 1000

Het toetsen van financiële verantwoordingen ten behoeve van derden is van oudsher één van onze kernactiviteiten. Daarbij komen vaak specifieke vraagstukken en wet- en regelgeving kijken, waarvoor wij diverse aanverwante diensten bieden.

Binnen de vastgoedsector werken we voor een brede groep opdrachtgevers in de hele waardeketen van vastgoed: projectontwikkelaars, beursgenoteerde en niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen, vastgoed managers, taxateurs, non-profitorganisaties en overheden. Zij kiezen voor KPMG om haar diepgaande, specialistische kennis op het gebied van de verslaggevingsregels. Daarnaast vragen bestuurders zich regelmatig af of hun organisatie op de juiste weg is om haar doelstellingen te realiseren. Met KPMG als klankbord kan een goed inzicht ontstaan in de samenhang van strategie, bedrijfsrisico's en de implicaties hiervan voor de jaarrekening.

Onze controlebenadering is samengevat in de term 'KPMG Audit Methodology’ (KAM). Uitgangspunt van KAM - een bij KPMG internationaal ingevoerde controlebenadering - is optimaal inspelen op veranderingen in de interne en externe bedrijfsomgeving. Het verkregen inzicht in de bedrijfsomgeving, ondernemingsstrategie en bedrijfsprocessen stelt ons in staat om de doelstellingen, kansen en risico's van organisaties goed te doorgronden.

Onze professionals werken gecommitteerd voor opdrachtgevers die actief zijn in de vastgoedsector. We kennen de markt, de marktpartijen en de mensen. Bij onze controles maken we gebruik van de vele specialisten die wij binnen KPMG direct beschikbaar hebben. Dit zijn onder andere specialisten op het gebied van vastgoedwaarderingen, fiscale vraagstukken, financiële instrumenten en IT.  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.