De sector 'Life Sciences' draagt bij aan ons meest belangrijke bezit: onze gezondheid. Het hoofddoel van de sector is het vinden en produceren van oplossingen die ziektes kunnen genezen of zelfs voorkomen. Omdat Life Sciences veel verschillende spelers heeft (start-ups, biotechnologische, farmaceutische, medisch-technische en diagnostische bedrijven), heeft de sector verschillende uitdagingen. Het Life Sciences-landschap is aan het veranderen omdat data steeds belangrijk wordt, maar ook vanwege de steeds veranderende regelgeving en complianceverplichtingen, mogelijkheden voor fusies en overnames en complexe toeleveringsketens.

Ons team van professionals staat klaar om u te ondersteunen op de volgende thema’s:

Richtlijnen voor eerlijke prijzen en commerciële strategie

Nederland loopt internationaal voorop in de discussie over de prijsvorming van geneesmiddelen en is daarmee een vruchtbare voedingsbodem voor innovatieve, commerciële en prijsstrategieën. Een eerlijke prijsstelling is een proces van het vinden van een aanvaardbare middenweg tussen wat in de samenleving als een goede besteding van het gezondheidsbudget wordt gezien en de behoefte van Life Sciences- bedrijven om hun onderzoek, productie en distributie te financieren.

KPMG heeft veel Life Sciences-klanten geholpen bij het definiëren van een commerciële strategie die hen in staat stelt om door de complexiteit van het stakeholderslandschap te navigeren. Voorbeelden van commerciële oplossingen variëren van op waarde gebaseerde prijzen, combinatietherapieprijzen en andere commerciële kaders. 

Toekomstbestendige bedrijfsmodellen

Door de neerwaartse druk op prijzen, de verschuiving van behandeling naar preventie en trends zoals nieuwe therapieën, technologische vooruitgang en consumptieve gezondheidszorg moeten toeleveranciers binnen Life Sciences hun bedrijfsmodel heroverwegen. Bij KPMG begrijpen we dat elke supply chain een antwoord geeft op een specifiek bedrijfsmodel. Vandaar dat we drie archetypes hebben geïdentificeerd waarvoor een overeenkomstige supply chain kan worden gebouwd, namelijk een actief portfoliobedrijf, een virtuele waardeketen-orchestrator en een nichespecialist.

Bij het ondersteunen van onze klanten tijdens hun supply chain-transformaties, variërend van netwerkoptimalisatie, sourcing, productie-efficiëntie tot leverbetrouwbaarheid, houden we altijd het einddoel voor ogen en zijn we in staat om het eindresultaat te vertalen naar beknopte acties en oplossingen die de prestaties kunnen verbeteren.

Datagestuurde besluitvorming

In een wereld die wordt gekenmerkt door voortdurende verstoring, moeten Life Sciences-bestuurders kunnen vertrouwen op hun beslissingen, en dat betekent dat ze vertrouwen moeten hebben in hun gegevens, hun algoritmes en hun analytische mogelijkheden. De Data & Analytics-professionals van KPMG beseffen dat analytics grote waarde kan creëren. Daarom hanteren onze professionals een 'business first'-perspectief, waarbij ze complexe bedrijfsuitdagingen helpen oplossen met behulp van analytics waarop klanten kunnen vertrouwen.

Data & Analytics-professionals richten zich op het oplossen van complexe vraagstukken met betrekking tot groei, operational excellence en risico's en compliance. Dit resulteert in betrouwbare analytische oplossingen en diensten waar zakelijke leiders op kunnen bouwen bij het verhogen van de omzet, het verlagen van de kosten en het managen van risico's.

Cybersecurity maakt het mogelijk om technologie toe te passen

Voor organisaties die hun cybersecuritystrategie op orde hebben, is nieuwe technologie geen bedreiging, maar eerder een kans om optimaal en vol overtuiging gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. KPMG brengt de risico's voor uw organisatie in kaart en minimaliseert deze door een strategie op maat toe te passen. Dat doen we proactief en met oog voor de menselijke factor, want cybersecurity is veel meer dan informatietechnologie en het naleven van regels alleen.

Groei door fusies en overnames en strategische allianties

De Life Sciences-sector wordt gekenmerkt door een toename van M&A-transacties over de afgelopen twee jaar. Daarbij wordt er steeds meer gekeken naar de acquisitie van digitale enablers en early-stage companies. De vraag die daarbij rijst is hoe je de vaak anders georganiseerde business integreert en in welke mate integratie nodig is. De grote pharmabedrijven zullen bijvoorbeeld een efficiënt acquisitie- en integratie‑apparaat op willen zetten om early-stage producten op te nemen in hun eigen processen.  Het integreren van een digital enabler vraagt weer een andere aanpak, waarbij het vooral gaat om de aansluiting op de specifieke capability van de digital enabler. KPMG helpt de Life Sciences-bedrijven bij het bepalen van de integratiestrategie, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende karakters en volwassenheid van de gecombineerde organisaties. Hierbij is de waarde die de overnemende partij uit de acquisitie wil halen leidend. Vanuit de integratiestrategie ontwikkelen we samen met de klant het operating model en een aanpak om daar invulling aan te geven. Hierbij betrekken we onze sectorspecialisten, zodat ook de industriespecifieke onderwerpen zoals wet- en regelgeving en patenten geadresseerd worden.

Navigeren door het regelgevingslandschap

Farmaceutische en biotechnologische organisaties, klinische laboratoria en organisaties voor medische hulpmiddelen moeten zich voorbereiden op en leiding geven aan een nieuwe golf aan regelgeving en handhaving. Het niet naleven van de veranderende regelgeving kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes, strafrechtelijke vervolging en uitsluiting. 

KPMG kan u helpen bij het evalueren van uw bedrijfsvoering en het bewaken van programma's om problemen proactief te voorkomen. Indien nodig, onderzoeken en bevestigen wij uw inspanningen om de mogelijke gevolgen van vermeende compliancefouten te ondervangen. Wij kunnen u bijstaan in alle fasen van de compliancecyclus. Van de ontwikkeling van een robuust complianceprogramma via benchmarking, onderzoek en sanering tot herstel in geval van vermeend wangedrag of niet-naleving van de regelgeving.

Zekerheid door een audit

Audits van jaarrekeningen bieden zekerheid met betrekking tot de informatie die door beleggers en de kapitaalmarkten wordt gebruikt. Dit is een verantwoordelijkheid ten aanzien van het algemeen belang dat de auditprofessionals van KPMG zeer serieus nemen. Zij gebruiken hierbij krachtige D&A-procedures om betere controle-informatie te verzamelen, dieper inzicht te verkrijgen en de rol te onderzoeken die auditors kunnen en moeten vervullen. Dit doen zij door via het KPMG 'Value of Audit'-forum met stakeholders te communiceren. KPMG Audit-professionals innoveren voortdurend om de kapitaalmarkten en de maatschappij als geheel beter van dienst te kunnen zijn.

Het stroomlijnen van Research & Development

De stijgende kosten voor research & development (R&D) en de kortere levensduur van producten, in combinatie met toegenomen risico's, hebben een negatief effect op het investerings- en productiviteitsrendement van Life Sciences-bedrijven. Daarnaast is het tijdperk van de 'one size fits all'-therapie voorbij. Dit komt mede door de toenemende populariteit van gepersonaliseerde geneeskunde, de aandacht voor micropopulaties, waaronder indicatieslicing en zeldzame en weesziektes, en een vermindering van het aantal in aanmerking komende patiëntpopulaties. Overheden, verzekeraars en patiënten eisen meer transparantie over de prijzen van geneesmiddelen. In combinatie met een stijgende vraag naar gezondheidszorg en dalende budgetten zet dit Life Sciences-bedrijven onder druk om kosten en prijzen te verlagen. Eén manier voor bedrijven om deze prijsdruk aan te pakken is door het stroomlijnen van hun R&D.  

Contactpersonen

Meer informatie

Voor meer informatie over wat KPMG voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met onze specialisten:

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.