David Ikkersheim

Partner en Head of Strategy Services

KPMG Nederland

Als partner in onze de strategie praktijk werk ik voor diverse organisastie en in het bijzonder zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheidspartijen, farmaceutische en med tech bedrijven en investeerders zoals private equity. 

Altijd staat de vraag centraal of de strategie aansluit bij de huidige tijd en hoe we meer waarde uit onze zorgpremie kunnen halen. Veel van mijn projecten hebben een data en/of financiele component om de gekozen strategie te onderbouwen. 

Enkele voorbeelden van recent werk zijn:

  • ondersteuning verschillende overheidspartijen op het bestrijden van de Covid-19 pandemie. 
  • ondersteuning zorgaanbieders voor een 2025 strategie, waarbij de focus lag op nieuwe vormen van (digitaal) zorgaanbod en samenwerking in de regio.
  • ondersteuning van een zorgverzekeraar in het opzetten van een nieuwe zorgpolis gericht op preventie en digitale zorg.

Tot slot ben ik ook nauw betrokken bij ons internationale werk, bijvoorbeeld het opzetten van een zorgverzekeraar in het Midden-Oosten en het ondersteunen van Portugal in het doorrekenen van een nieuw capaciteitsmodel voor ziekenhuiszorg na de Covid-19 pandemie.

  • Farmaceutica
  • Gezondheidszorg
  • Life Sciences
  • Zorgverzekeringen

Voor vragen of meer informatie