De komende jaren en decennia verandert het mobiliteitsecosysteem ingrijpend. Een belangrijke driver is de klimaat crisis die steeds urgenter aan de dag treedt. Klimaatverandering is geen abstract begrip meer, maar een tastbare realiteit die zich in 2021 op veel verschillende manieren doet voelen. Daarnaast neemt de vraag naar efficiënte en duurzame mobiliteit sterk toe.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990) en de Europese Green Deal (55% minder CO2 in 2030). De uitdaging om onze mobiliteit zo snel mogelijk emissievrij te maken is urgent en complex. Emissieloze mobiliteit vergt een hele reeks transities in allerlei sectoren die van elkaar afhankelijk zijn en waarvan de uitkomsten in elkaar moeten grijpen. Dat stelt overheden en bedrijven voor enorme uitdagingen en het vraagt gezamenlijk commitment op vele vlakken. Om aan de vraag en klimaatopgave te voldoen is een systeemtransitie nodig.

Meer te weten komen over de toekomst en verduurzaming van mobiliteit? Download het visie stuk via onderstaand formulier of lees de blogs onderaan de pagina.

Blogs

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.