De cloud businesscase: welke aspecten spelen een rol bij de keuze voor de cloud?

De structurele gang naar de cloud vraagt altijd om een gedegen businesscase – iedere organisatie heeft een businesscase nodig die bij haar past. Voor organisaties in de zorg kijken wij hierbij naar drie zaken:

 1. Kwantitatieve aspecten zoals kosten en benodigde competenties.
 2. Kwalitatieve aspecten, waaronder de mate waarin ambities voor zorgvernieuwing worden ondersteund.
 3. De transities.

Er zijn meerdere belangrijkste aandachtspunten om uw cloudbusinesscase tot een succes te maken.

Kwantitatieve aspecten

 • Voorspelbaarheid van de kosten
  Voorheen werden vaak forse investering gedaan in datacentra en hardware die vervolgens per maand werden afgeschreven. Met de komst van de cloud zijn de maandelijkse kosten minder voorspelbaar geworden. Instabieler? Dat niet. Het is nu namelijk wél mogelijk om op- of af te schalen wanneer de organisatie daarom vraagt.
 • Dure zakelijke netwerkverbindingen overbodig
  Wordt het gehele werkconcept naar de cloud verplaatst, dan kan afscheid worden genomen van dure, zakelijke connecties tussen de werkplekken en het datacenter (zoals MPLS of IP-VPN's). Alleen een betrouwbare internetverbinding is nodig. Een significante kostenbesparing!
 • Opleidingskosten: algemeen én IT-gerelateerd
  Optimaal gebruik van de cloud vraagt om investeringen. IT-medewerkers die al jaren gewend zijn aan de traditionele manier van werken, moeten opnieuw worden opgeleid. Daarnaast zal de reguliere eindgebruiker ook begeleiding nodig hebben. Houd hiermee rekening in de businesscase.

Kwalitatieve aspecten

 • Moderne (werkplek)concepten
  De cloud introduceert een nieuwe manier van werken die een enorme kwaliteitsslag met zich meebrengt: altijd en overal kan worden (samen)gewerkt. Het werkplekconcept dient wel voldoende gebruik te maken van de voordelen van de cloud. Een verouderd concept of onvoldoende doordacht ontwerp kan tot performance problemen leiden.
 • Gemakkelijk innoveren
  Cloudproviders investeren miljarden in innovatie. Dat is vele malen meer dan een zorgorganisatie zelf ooit zou kunnen investeren in IT. Met één druk op de knop kan vanuit de cloud een nieuwe innovatieve functionaliteit worden gebruikt. Bevalt deze niet, dan kan de werkwijze weer makkelijk worden aangepast.
 • Ondersteuning van strategische doelstellingen
  In veel gevallen zijn er in zorginstellingen scherpe meerjarenplannen opgesteld en vaak is daarbinnen een stevige ambitie geformuleerd voor de inzet van digitale zorg, het faciliteren van de patiënt voor het nemen van eigen regie en/of de intensivering van samenwerking met regiopartners. Cloudtechnologie speelt hierin een faciliterende rol voor de technische infrastructuur, dataplatformen en SAAS-applicaties. In de businesscase bekijken we de mate waarin doelen versneld kunnen worden gerealiseerd en waar ze worden bemoeilijkt door een cloudmigratie (of de mate waarin nieuwe randvoorwaarden gelden).
 • Flexibiliteit en schaalbaarheid
  Wanneer een organisatie groeit, kan de cloud zeer eenvoudig opschalen. Bij krimp is het net zo simpel. Met de cloud kan per maand worden bepaald wat nodig is.
 • Eenvoudige proofs of concept (POC's)
  Als een nieuwe clouddienst beschikbaar komt, kan binnen een korte tijd een POC-omgeving worden klaargezet. Bij succes gaat het in productie en kan worden opgeschaald zonder aanschaf van nieuwe hardware. Voldoet het POC niet aan de verwachtingen? Dan kan het gemakkelijk worden stopgezet.
 • Solide security
  De meeste organisaties hebben niet de middelen om hun security op het niveau van cloudserviceproviders te brengen. Uiteraard moet de inbegrepen cloudsecurity wel goed worden ingericht en nauwlettend worden gemonitord.

De transities

 • Wegwerken van de technologische schuld
  Zorgorganisaties hebben vaak een complex systeem- en applicatielandschap. De kans is groot dat niet alle applicaties of systemen helemaal keurig zijn bijgehouden. Bij een migratie naar de cloud moet daarom een inhaalslag worden gemaakt. Zo'n 'technologische schuld' wordt uiteraard meegenomen in de businesscase. Het gaat hier nadrukkelijk niet om cloudkosten, maar om een opgebouwde schuld die moet worden afgelost.
 • (Na)bouwen in de cloud
  Wanneer een on-premise omgeving een-op-een wordt overgezet naar de cloud, zijn de kosten altijd hoger. Wanneer het IT-landschap opnieuw wordt ingericht kan écht van alle cloudvoordelen worden geprofiteerd.
 • Opstellen van scenario's
  Bij een keuze van een cloudscenario dienen alle medewerkers stapsgewijs te worden meegenomen in de veranderingen. Zowel de eindgebruikers als de IT-medewerkers.

Ten slotte: let op de hygiënefactor!

De term 'businesscase' roept vaak een financiële associatie op. Natuurlijk moeten de kosten op orde zijn, maar in de praktijk zijn de kwalitatieve aspecten voor de meeste organisaties doorslaggevend. Houd de hygiënefactor in gedachten: de kosten moeten niet veel hoger worden, maar er mag niet worden ingeboet aan kwaliteit.

Hulp nodig bij het opstellen van een businesscase die de balans vindt tussen de drie genoemde zaken? Neem gerust contact met ons op.

Wil je op de hoogte blijven?

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.