Nederland is wat duurzame energie betreft gigantisch ambitieus. In 2030 moet 27% duurzaam worden opgewekt en dat is pas het begin. Dat heeft wel gevolgen voor ons energienetwerk. Traditionele, stabiele bronnen worden ingehaald door grote verschillen in vraag en aanbod van energie. Bovendien is ons net vol en congestie houdt ontwikkelingen tegen. Wat we nodig hebben is een energienet dat flexibel kan meebewegen met het aanbod duurzame stroom en de vraag op ieder moment, ook lokaal. Dat biedt enorme kansen voor de markt om opslag en andere flex-oplossingen te gebruiken als effectieve tool. De uitdaging voor iedere speler: welke kansen biedt dat en hoe speel ik daar bet beste op in?

Energieflexibiliteit als kans

Voor energiespelers is flexibele productie en/of verbruik in combinatie met opslag een interessante groeikans. Voor netbeheerders kan opslag een oplossing zijn voor congestie en voor het efficiënter maken van het net. Voor iedereen geldt: dit is hét moment om in te stappen in flexibiliteitsoplossingen, met het oog op de langere termijn. Meer over de verschillende technologieën die er zijn en aankomen én over regel- en wetgeving lees je in dit artikel. Er zijn vier vragen die beantwoord moeten worden voor een succesvolle strategie om in te zetten op energie flexibiliteit:

Vraag 1: op welke oplossingen voor flexibiliteit zet ik in?

Begin altijd met: wat wil ik hiermee bereiken? Welke impact heeft je keuze? Wat zijn kosten van implementatie? Welk strategische voordeel levert het op? Het is bovendien handig om te kijken of er oplossingen gecombineerd kunnen worden. Een voorbeeld: je kiest als speler voor drie opties die samen een logisch geheel vormen om te vermarkten: duurzame energieproductie, batterijopslag, en het effectiever gebruiken van het netwerk.

Vraag 2: welke rol ga ik spelen binnen deze oplossingen?

Misschien kun je vanuit je bestaande rol aan de slag, maar het kan ook dat een (deels) nieuwe rol beter past bij de keuzes die je maakt. Vergeet niet stil te staan bij de capaciteiten die daarvoor nodig zijn. Zo kan de keuze bij vraag 1 betekenen dat je naast je huidige rol als energieleverancier ook inzet op die van R&D. Daar horen nieuwe skills bij, dus vraag jezelf af of dat past.

Vraag 3: wat is er nodig aan kwaliteiten en investeringen?

Deze vraag gaat over de kwaliteiten die nodig zijn, maar hou zeker de risico’s in de gaten. In dit voorbeeld zou de keuze kunnen vallen op in-house ontwikkeling óf het overnemen van een andere partij. Maar wellicht is de keuze voor een publiek-private samenwerking voor het onderzoek dat je moet doen de beste manier omdat het de risico’s spreidt en externe kennis binnenhaalt.

Vraag 4: welke acties en strategieën ondersteunen de gekozen route?

Hierbij gaat het over de rol je gekozen hebt en over hoe je als organisatie succesvol wordt. Bij de voorbeeldkeuzes van vraag 1 t/m 3 is het volgen van de huidige regels wellicht niet de beste manier, beter is om mee te denken over regelgeving en een nieuwe standaard neer te zetten zodat je een voorsprong op de markt hebt. Zeker gezien de publiek-private samenwerking.

Kortom, flexibele energieproductie, -verbruik en -opslag zijn niet alleen cruciaal om een duurzaam energienetwerk in te richten, het biedt alle spelers op de energiemarkt grote kansen. Daarbij zijn drie dingen nodig: samenwerking, een strategisch gekozen rol en de daarbij benodigde skills. Ook de overheid heeft hierin een rol: geschikte regelgeving. Lees er meer over in deze 5 minute read.

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.