De wereldwijde CO2-waardes nemen toe. Overheden grijpen in en stimuleren met incentives elektrificatie van bijvoorbeeld warmte en vervoer, de vergroening van energieopwekking en het decentraal opwekken van energie door consumenten. Deze ‘groene tsunami’ zorgt voor schokken op het netwerk in vraag en aanbod van elektronen. In de vorm van een letterlijke overbelasting en een figuurlijke financiële schok. Deze schokken vragen om een vernieuwende aanpak: Smart grids zijn technische oplossingen waarbij meer samenwerking tussen marktpartijen en regie vanuit de overheid nodig zijn. Dit om de volatiliteit in vraag en aanbod op te vangen.

Lees onderstaand artikel voor meer informatie.

Bekijk ook

Contact

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.