Nederland staat voor de opgave om CO2-uitstoot van (personen)mobiliteit versneld terug te brengen. Dat is niet alleen een kwestie van meer elektrische voertuigen op de weg brengen; minstens zo belangrijk is het om ervoor te zorgen dat al die voertuigen ook kunnen opladen. En als het even kan met duurzaam opgewekte energie uit wind of zon. Idealiter heeft iedere elektrische auto altijd de beschikking over passende laadmogelijkheden, die afgerekend kunnen worden via een transparant en uniform systeem. Alleen als laden geen probleem is, zal emissieloze mobiliteit geadopteerd worden en komen de klimaatdoelstellingen binnen bereik.

De huidige infrastructuur, een fijnmazig netwerk van tankstations, is in de loop van ruim honderd jaar gegroeid. De opgave is om deze infrastructuur in minder dan drie decennia om te vormen naar een nieuw ecosysteem dat emissieloze mobiliteit ondersteunt. Het opschalen van het huidige ecosysteem zal snel moeten. Als de ambitie uit het Klimaatakkoord wordt gehaald om vanaf 2030 alleen nog emissieloze nieuwe auto’s te verkopen, dan zijn er in dat jaar 1,3 miljoen elektrische auto’s op de weg die gezamenlijk 28 miljard kilometer per jaar afleggen.

Bekijk ook

Contact

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail.
Geef hier uw voorkeuren door.