Veranderend consumentengedrag is van alle tijden, maar het is uitzonderlijk hoe snel en ingrijpend voorkeuren zich momenteel kunnen ontwikkelen. Consumer Goods & Retail-ondernemingen willen daar passend op reageren, in ieder geval om hun winstgevendheid op peil te houden. Waar kunnen ze ingrijpen? Richt uw blik eens op de plaatsen waar nog documenten rondzwerven. Digitalisering kan daar wonderen verrichten.

Digitale processen zijn over het algemeen eenvoudiger en meer flexibel aan te passen dan processen die afhankelijk zijn van menselijke tussenkomst. Met het oog op snel veranderende consumentenvoorkeuren is dat één reden om te digitaliseren. Een tweede: de kosten zijn lager, want het aantal benodigde fte's neemt af. Een derde: medewerkers worden bevrijd van eentonig en weinig uitdagend werk en kunnen hun tijd gaan besteden aan activiteiten die meer waarde toevoegen.

Het is dan ook geen nieuws – en ook niet verwonderlijk – dat digitalisering ook bij bedrijven in de Consumer Goods & Retail om zich heen grijpt. Sales, HR, Inkoop of Finance zijn dankbare domeinen hiervoor. Een extra digitale laag boven op het bestaande ERP-systeem is de meest gekozen oplossing en robotisering de meest gebruikte toepassing. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van standaardrapportages: inloggen op verschillende systemen, bepaalde informatie ophalen, die informatie invoeren in een ander systeem, eventueel daar berekeningen op loslaten, afsluiten. Saai werk, dat eenmaal uitgevoerd door een 'virtuele medewerker' extreem veel efficiënter kan worden uitgevoerd.

Wat wij echter vaak missen, is de integrale blik op dit soort mooie toepassingen over de verschillende afdelingen heen. HR functioneert toch volwaardig naast de business in uw onderneming? En binnen Finance is bijvoorbeeld facturering toch een onderdeel van de hele keten en niet een opzichzelfstaand proces? Oftewel: de output van proces A is de input van proces B en de output van proces B is de input van proces C, et cetera. Gefragmenteerd digitaliseren resulteert daarom in suboptimale uitkomsten en leidt elders in de keten toch weer tot inefficiënties, tot rondzwervende documenten.

Daarom breken wij een lans voor end-to-end automatiseren en digitaliseren. Met het oog daarop onderzoeken en analyseren we ten eerste alle data die het ERP-systeem produceert, om daaruit de procesonderdelen te selecteren die mogelijk voor optimalisatie in aanmerking komen. Vervolgens leert datamining ons waar de hotspots zitten voor verbetering – bijvoorbeeld vaak de plekken waar de meeste filevorming optreedt in processen. Daar pakken we dan onze gereedschapskist bij, met tools zoals Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI) en toepassingen van Low-Code BPM.

De holistische blik is en blijft daarbij richtinggevend. Daarom houden wij ook de ontwikkeling van het thuiswerken nauwlettend in de gaten en hebben we oog voor de andere gevolgen van de COVID-19-pandemie, die over de hele linie de druk op de digitale infrastructuur van ondernemingen behoorlijk hebben opgevoerd. Natuurlijk is het voor sommige processen juist van levensbelang dat een of meer stappen nog worden gevalideerd door een of meer medewerkers. Maar over het algemeen hakken ondernemers nu de knoop door, met name door de pandemie, en besluiten ze: wat automatisch kan, zal automatisch moeten.

Kostenbesparing kan ook in dit opzicht een van de motieven zijn, maar dit hoeft niet het belangrijkste te zijn. Kwaliteit van de processen, het bieden van leveringszekerheid, een hogere medewerkerstevredenheid, een hogere klanttevredenheid, snellere doorlooptijden of verantwoordelijkheden in de keten zijn allemaal redenen om van automatiseren en digitaliseren een speerpunt te maken. Ons advies: doe dat integraal, end-to-end. Uw backoffice is geen eiland.

Wilt u meer weten over digitalisering van de backoffice?

Wil je op de hoogte blijven?

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.