'Consumentenmarkt & Retail' ondernemingen hebben te maken met enorme veranderingen en disruptie. Mede door Covid-19 is sinds begin 2020 het omzetaandeel van online significant geaccelereerd, in een tempo waar anders wellicht 7 jaar voor nodig zou zijn geweest. Samen met de (eveneens versnelde) teruggang in winkelbezoeken, legt dit een druk op de winstgevendheid, alsmede een noodzaak tot investeringen om consumenten een adequate offline en online clientervaring te kunnen bieden. Dit leidt ertoe dat de (digitale) transformatieplannen van bedrijven ook versneld worden geïmplementeerd.

Daarnaast is ESG (Environmental, Social en Governance) van strategisch belang en staat het hoog op de agenda. De invoering van de Corporate Social Reporting Directive (CSRD) zal betekenen dat bedrijven transparant moeten gaan rapporteren over hun ESG-inspanningen. Waarbij dit niet alleen gaat over het terugbrengen van de Co2-uitstoot, maar ook over de impact van het klimaat op het business model van het bedrijf alsmede de wijze waarop bedrijven ervoor zorgen dat kinderarbeid in hun supply chain (cq die van hun leveranciers) niet kan plaatsvinden. De ESG commitments van bedrijven liggen hierbij onder het vergrootglas van de diverse stakeholders, waaronder Ngo’s, consumenten maar ook eigen werknemers.

Door Covid-19 en de oorlog in de Oekraïne is er een enorme druk ontstaan op de supply chain, hetgeen geleid heeft tot gestegen inkoopkosten alsmede een lagere beschikbaarheid. De explosieve stijging van transportkosten, inflatie en salarisverhogingen hebben hierbij een grote invloed op de ‘cost of doing business’ en deze kostenstijgingen worden steeds meer ook in consumentenprijzen doorberekend. Tevens stellen ondernemingen met een global supply chain zich de vraag of men niet ‘terug moet’ naar een meer regionale productie.

De druk op marges en cost of doing business leiden tot meer volatiele resultaten en hierdoor is er versterkt aandacht voor o.a. forecasting alsook gesprekken met afnemers over tussentijdse prijsstijgingen. Conventionele manieren van kostenbesparing zijn mogelijk niet genoeg om de marges te versterken.

Bovengenoemde ontwikkelingen leiden uiteraard ook tot kansen, waaronder in de M&A-markt. Naast de verdere consolidatie binnen de supermarktsector, blijft de aandacht voor duurzaamheid (waaronder alternatieven voor vleesproducten en ook vertical farming) een aanjager voor M&A activiteit en hoge waarderingen. De waarderingen blijven historisch gezien stevig, met een duidelijk herstel ten opzichte van 2020 en nipt onder de recordniveaus van 2019. De hoge inflatie en de rente-ontwikkeling kunnen zich in de komende jaren bemerkt gaan maken, wetende dat het beschikbare kapitaal bij met name Private Equity een recordhoogte heeft bereikt.

De consument is binnen C&R koning. In het huidige tijdperk van de klant bepaalt de consument welk merk, welke formule of welk product een succes is – en wanneer hij via welk kanaal wat koopt. C&R bedrijven investeren als onderdeel van de digitale transformatie versneld in de customer journey en klantbeleving, en kijken hierbij ook versterkt naar partnerships, platformen alsook naar mogelijkheden om hun (veelal historisch gegroeide) IT-spaghetti systemen te rationaliseren. Data-analytics capabilities, alsmede Cyber en Data Privacy zijn hierbij belangrijke attentiepunten.

Gestegen energiekosten en inflatie raken de beurs van de consument, waardoor consumentenbestedingen bij met name non-food retailers teruglopen. Hierdoor komen onderwerpen zoals werkkapitaalbeheer, kostenreductie en forecasting weer (beduidend) hoger op de agenda te staan. 

Contactpersonen

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.