Veranderend consumentengedrag is van alle tijden, maar het is uitzonderlijk hoe snel en ingrijpend voorkeuren zich momenteel kunnen ontwikkelen. Consumer Goods & Retail-ondernemingen willen daar passend op reageren, in ieder geval om hun winstgevendheid op peil te houden. Waar kunnen ze ingrijpen? Een grondige analyse van het netwerk van productielocaties kan verrassende mogelijkheden voor kostenbesparing aan het licht brengen.

Niet alleen consumentengedrag kan snel veranderen. Ook andere factoren die belangrijk zijn voor ondernemingen in Consumer Goods & Retail kunnen van de ene op de andere dag een ander aanzien krijgen: het politieke en maatschappelijke klimaat, de regelgeving die daarbij hoort, regionale of nationale arbeidsmarktontwikkelingen. Dergelijke factoren hebben misschien niet meteen een direct effect op de omzet, maar wel op de kosten. In ieder geval verschillen per locatie waar de onderneming is gevestigd de lonen en belastingen.

Veranderingen, snel of minder snel, kunnen in deze omstandigheden een goede aanleiding zijn om het netwerk van locaties onder de loep te nemen. Het gaat dan met name om productielocaties, waar meestal de hoogste kosten mee gemoeid zijn. Telkens moet men uitgaan van de vraag of het (nog steeds) verstandig is om een fabriek op een bepaalde plaats te exploiteren. Uiteraard spelen daarbij ook factoren mee die ooit beslissend waren voor de vestigingskeuze, zoals de afstand tot de afzetmarkt.

Het punt is echter dat in de loop der tijd inefficiënties in het netwerk kunnen sluipen. Wordt de capaciteit van locatie A nog wel optimaal benut? Is er nog steeds voldoende vakkundig personeel beschikbaar om op locatie B de specialties te produceren? Waarom loopt de winstgevendheid van locatie C terug? Moet locatie D wel in stand worden gehouden als de aanvoer van materiaal en grondstoffen daar in gevaar komt?

Een uitgebreide analyse van transactiegegevens kan antwoord geven op dit type vragen. Klantenorders, leveringen, operationele (in)efficiënties, voorraadniveaus en dergelijke leveren een schat aan informatie op, waaruit is af te leiden of er inefficiënties bestaan en of locaties als overbodig kunnen worden beschouwd.

Vervolgens is het zaak om de operationele voordelen te kunnen identificeren van de verschillende scenario's die tot kostenbesparing leiden, zoals consolidatie, sluiting of andere opties. Daarbij worden meerdere factoren in aanmerking genomen, zoals de gelijksoortigheid van productie en van eindmarkten, de beschikbaarheid van overtollig vloeroppervlak en de capaciteit van ploegen. 

Tot slot is het natuurlijk van belang om de financiële voordelen te kunnen kwantificeren van de verschillende scenario's.

Die financiële voordelen moeten vervolgens worden afgewogen tegen de risico's. De onzekerheden zijn immers groot. Aangekondigde sluitingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot (dure) stakingen, die elk mogelijk kostenvoordeel tenietdoen. Is het dan wellicht een beter idee slechts een deel van de productie te verplaatsen?

Scenariodenken is de aanbevolen methode om – met als basis het al genoemde kwantitatieve onderzoek – het netwerk van productielocaties opnieuw te ontwerpen. Dat kan tot verrassende inzichten leiden, met onverwachte kostenbesparingen. Minstens zo belangrijk: de manier waarop het netwerk van locaties is vormgegevensluit dan weer aan bij de strategie van de onderneming, klaar om verdere groei van die onderneming te ondersteunen.

Wilt u meer weten over hoe u kosten kunt besparen met de manufacturing footprint?

Wil je op de hoogte blijven?

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.