Veranderend consumentengedrag is van alle tijden, maar het is uitzonderlijk hoe snel en ingrijpend voorkeuren zich momenteel kunnen ontwikkelen. Consumer Goods & Retail-ondernemingen willen daar passend op reageren, in ieder geval om hun winstgevendheid op peil te houden. Waar kunnen ze ingrijpen? Op welke domeinen kan een onderneming haar potentieel beter realiseren? Analyses gericht op operational excellence beantwoorden deze vragen. Het toepassen van bewezen functionele
best practices en een grotere mate van standaardisatie op grond van die analyses leiden vervolgens tot meer rendement.

Efficiëntie lijkt meer dan eens een subjectief fenomeen te zijn. Neem de onderneming die worstelt met een lange time to market: wat is daar de oorzaak van? En wat is de meest efficiëntie oplossing? Zelden zullen alle betrokken medewerkers het met elkaar eens zijn over de antwoorden op deze vragen. En vaak hebben ze allemaal een beetje gelijk, in ieder geval vanuit hun eigen gezichtspunt beschouwd.

Ondernemingen in Consumer Goods & Retail krijgen met dit soort dilemma's te maken als ze hun kosten willen optimaliseren (waar op dit moment alle reden voor is). Stel dat een relevant domein is geïdentificeerd, wat is dan een goede aanpak?

Vertrouwen op verzamelde subjectieve ideeën zal de onderneming niet verder brengen. Koersen op operational excellence wel. Het uitgangspunt van operational excellence is dat een gedetailleerde en gestructureerde analyse een 'objectief beste' aanpak oplevert. Operational excellence maakt die ambitie waar door deze analyse te funderen op harde gegevens, op feiten, op cijfers, op data dus. De gehele waardeketen en de onderlinge afhankelijkheden daarin worden inzichtelijk gemaakt, door alle bedrijfsprocessen heen. Op grond daarvan wordt de beste oplossing vastgesteld, die door de hele onderneming heen wordt geïmplementeerd.

Dat is makkelijk opgeschreven, maar in de praktijk kan deze vorm van optimalisatie en standaardisatie nogal wat voeten in de aarde hebben. Over het algemeen stuit het namelijk op weerstand: zo zou standaardiseren de creativiteit in een organisatie beperken, net zoals de vrijheid van medewerkers. Voor een deel klopt dat. Productieploegen die hun eigen manier van werken hebben ontwikkeld, afwijkend van de ploegen voor en na hen; inkopers die bijzondere regelingen hebben voor bepaalde klanten; decentrale finance-teams die per productievestiging andere kostendefinities hanteren: ze zullen allemaal die 'persoonlijke manier van doen' moeten inruilen voor de nieuwe vastgestelde standaard. Dat is een standaard die de teams toelaat het resultaat van het geheel te managen, niet alleen de specifieke activiteiten van de functies.

Het vergt leiderschap om dit aan te durven. Vaak heeft een organisatie zich ook gevormd aan de hand van die historisch gegroeide veelheid aan werkwijzen. Persoonlijke voorrechten, een eilandjes-cultuur en denken in silo's kunnen een organisatie dan kenmerken. Het is vervolgens niet eenvoudig om te schakelen naar een andere manier van werken, een manier van werken die medewerkers ertoe aanzet het belang van de hele onderneming voorop te zetten, in plaats van het belang van alleen het eigen proces of de eigen afdeling.

Maar dat is wel wat de onderneming nodig heeft als duidelijk is dat voortgaan op de huidige weg niet meer volstaat. Of het nu gaat om te hoge ontwikkelingskosten, te lage marges op nieuwe producten, afnemende klanttevredenheid of een tekortschietend aanpassingsvermogen: als er signalen zijn dat de organisatie niet klaar is voor de toekomst, dan moet die kloof hoe dan ook worden overbrugd.

Operational excellence helpt dan in de eerste plaats met het identificeren van de domeinen waarop de meeste vooruitgang is te boeken. Dit op grond van de al genoemde uitgebreide analyse van de hele keten, of van de hele kostenstructuur. Daarnaast zit er meerwaarde in het kijken buiten de eigen industrie. Kennis rond specifieke thema’s waarop andere sectoren al verder ontwikkelde oplossingen hebben gevonden, is vaak een goede basis om verbeterinitiatieven te versnellen. Natuurlijk zijn de doelstellingen daarbij de leidraad, bijvoorbeeld het verhogen van het rendement, het verlagen van de kosten per eenheid of een hogere ROI.

Vervolgens wordt vastgesteld wat de root cause is van de verschillende uitdagingen. De opties om die grondoorzaken aan te pakken komen daarna in beeld en op grond daarvan worden verschillende scenario's voor verbetering opgesteld, waarbij standaardisering de norm is. Een en ander mondt uit in een nieuw 'masterplan' voor de hele onderneming. Gedragsverandering is daarvan, zoals gezegd, een belangrijk onderdeel.

Wilt u meer weten over wat u kunt bereiken met een focus op operational excellence? 

Wil je op de hoogte blijven?

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.