Deze capability maakt de integratie, analyse en het verantwoordelijk gebruik van diverse databronnen mogelijk om waardevolle inzichten te verkrijgen, inclusief robuust databeheer en –management en effectieve processen voor data governance.

Uitdaging

Met deze capability zijn vermogensbeheerders in staat om optimaal gebruik te maken van diverse databronnen voor het beheren van vermogen. Dit omvat ook het kunnen implementeren van robuust databeheer en -management, wat essentieel is voor de effectieve beheersing en het onderhoud van grootschalige en complexe datasets. Daarnaast is het van cruciaal belang om een effectief proces voor data governance te ontwikkelen om te garanderen dat alle data-activiteiten in overeenstemming zijn met de vereiste wet- en regelgeving, de ethische normen van het bedrijf en de verwachtingen van de stakeholders. Het vermogen om data op een veilige en ethische manier te gebruiken, waarbij privacybescherming en databeveiliging een absolute prioriteit hebben, is ook een belangrijk aspect van deze capability. Door deze capability in te zetten, kunnen bedrijven hun data-assets volledig benutten en op een verantwoordelijke en duurzame manier beslissingen nemen die bijdragen aan hun groei en succes. 

Ondersteuning KPMG

KPMG kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve databeheerstrategieën en processen voor data governance en -management om ervoor te zorgen dat de geïntegreerde en geanalyseerde data waardevol en relevant is voor het beheer van 8vermogen. We kunnen ook adviseren over veilige databeveiligingsmaatregelen en privacybescherming. Bovendien kunnen we helpen bij het opzetten van trainingen en workshops om het personeel te trainen in efficiënt databeheer en het gebruik van tools en technologieën om de vaardigheden en kennis van de werknemers op dit gebied te vergroten.