Vermogensbeheerders willen allemaal dé digitale vermogensbeheerder worden – en terecht – maar ze hebben vaak moeite met de eerste stappen op weg naar die status. 'Datamanagement' krijgt de handen maar moeilijk op elkaar, zo blijkt telkens weer. Dit is goed op te lossen door aansluiting te zoeken bij al lopende initiatieven.

De beloftes van digitalisering zijn imposant: operational excellence, innovatie, groei op de lange termijn en over 'simpele zaken' als compliance hoeft helemaal niemand zich meer zorgen te maken. Het is makkelijk om weg te dromen bij dat soort mooie vooruitzichten, maar de realiteit is wat weerbarstiger: om te beginnen hebben veel vermogensbeheerders moeite de basis voor digitalisering op orde te brengen, hun datamanagement.

Datamanagement draait om de beheersbaarheid van data. Wie het fundament voor digitalisering wil leggen zal daar allereerst de nodige (management)aandacht aan moeten besteden: het krijgen van zicht op data. Oftewel: welke data hebben we, waar bevindt die zich in de organisatie, wie heeft het eigenaarschap, wie is ervoor verantwoordelijk, wie produceert de, wie koopt de data in, wie gebruikt de, et cetera?

Dit zicht ontbreekt vaak nog, zo zien wij. Data als asset, als waardevol bezit, als 'kapitaal' – dat is bij lange na nog geen vanzelfsprekendheid. Zoals we gebouwen, machines, patenten en intussen ook onze medewerkers beschouwen als kapitaal waarmee de organisatie waarde toevoegt, zo moet ook data behandeld worden als kostbare grondstof.

Echter, wordt data vaak nog beschouwd als een technisch onderwerp, iets dat door (IT-)specialisten geregeld moet worden en waar de business verder niet mee dient te worden lastiggevallen. Terwijl (goed) datamanagement juist diep ingrijpt in die business. Zo heeft bijvoorbeeld de creatie van een single source of truth voor data verstrekkende gevolgen voor de manier waarop mensen en afdelingen samenwerken.

Naar onze ervaring heeft datamanagement daarom volop mogelijkheden om aan te haken bij gebeurtenissen of ontwikkelingen – op aanpalende terreinen – die duidelijk maken dat de organisatie niet zonder degelijk datamanagement kan.

Dat kan gaan om externe of interne mogelijkheden. Extern gaat het met name om de verwachtingen van stakeholders. Zo wennen klanten in hoog tempo aan een vlekkeloze, realtime informatieverstrekking die intussen min of meer standaard wordt geleverd door 'digital first'-organisaties. Nemen die klanten dan nog genoegen met een periodiek rapport in pdf-vorm van hun vermogensbeheerder? Vanuit het oogpunt van marketing is dit nauwelijks meer verantwoord.

Hetzelfde geldt, vanuit het oogpunt van compliance, voor de verwachtingen van toezichthouders. DNB neemt allang geen genoegen meer met de cijfers alleen: u moet kunnen laten zien hoe die cijfers tot stand zijn gekomen, waar ze vandaan komen. De wet- en regelgeving wat betreft transparantie wordt alleen maar strikter en veeleisender.

Een derde externe trend is de verbreding van de scope van deze verwachtingen. De vraag naar informatie breidt zich met name uit naar reeksen ESG-factoren (Environment, Social, Governance). Hoe kunt u daarin voorzien zonder te weten wat u eigenlijk aan data in huis hebt, wie daarover de scepter zwaait, wat ermee gebeurt, et cetera?

En alsof dit nog niet genoeg is, zijn er ook intern meer dan voldoende redenen om datamanagement (heel) hoog op de agenda te zetten. Het streven naar operational excellence bijvoorbeeld, of de wens dan wel de noodzaak om met betrekking tot alle processen en assets in control te zijn. Ook de implementatie van de afspraken in het Pensioenakkoord is niet goed denkbaar zonder het bouwen van een degelijk datafundament.

Met andere woorden: in 2022 zijn er voor vermogensbeheerders geen goede redenen meer om nog langer te wachten met het zetten van grote stappen in datamanagement. Om te beginnen met het opzetten van de beheersbaarheid van die data. KPMG kan u daarbij helpen en natuurlijk gaan wij graag met u in gesprek over onze werkwijze. Een concreet voorbeeld is via deze link beschikbaar.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.