In de vermogensbeheersector wordt met steeds meer data gewerkt. Om dit goed en controleerbaar te laten verlopen, wordt wet- en regelgeving hierop strenger en vragen toezichthouders meer. Ook vermogensbeheerders krijgen met deze uitdagingen te maken. Het meer werken met data en complexere berekeningen vraagt om meer rekencapaciteit. Oude systemen zijn hierin steeds vaker niet meer toereikend, een probleem dat eigenlijk goed te voorkomen valt.

Bij het aanleveren van data en datarapportages wordt er steeds meer gevraagd van vermogensbeheerders, onder andere door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deadlines van DNB en de AFM blijven gehandhaafd en bij het missen ervan worden boetes opgelegd. Om aan de eisen en de veranderende wet- en regelgeving te voldoen, worden de rekencapaciteiten van hun systemen tot het uiterste gedreven. Dit wordt steeds risicovoller: de eisen worden zwaarder en de kans op falende systemen steeds groter. Veel organisaties weten dat ze tegen de grenzen van hun systemen aanlopen en zoeken naar passende oplossingen binnen hun huidige systeem, terwijl de kans op falen daar juist groter wordt.

Oude systemen

Verouderde software draait steeds vaker overuren, met een toenemend risico op fouten. Bij grote berekeningen met veel data, zoals het Financieel Toetsingskader (FTK) en de Wet toekomst pensioenen (Wtp), komt dit steeds vaker aan het licht. Organisaties die op verouderde software of Excel-sheets draaien, hebben te maken met urenlange berekeningen.

De eisen van de toezichthouders kunnen de vermogensbeheerders niet veranderen. De manier waarop de berekeningen worden uitgevoerd wel. Het opschalen of uitbreiden van huidige systemen is niet de beste aanpak. Het zijn oplossingen die een tijdje goed kunnen gaan, maar deze oplossing wordt steeds ontoereikender. Er hoeft niet veel te veranderen om het systeem te laten falen. En als het dan fout gaat, gaat het goed fout.

Nieuwe oplossingen

Om je organisatie klaar te maken voor de nieuwe berekeningen én die van de toekomst, moet gekeken worden naar nieuwe oplossingen. Gelukkig is ook het IT-landschap doorontwikkeld en zijn er passende systemen voor berekeningen van dergelijke omvang. IT-bedrijven bieden modules met oplossingen die ook gemakkelijk op te schalen zijn, precies naar wensen van de organisatie. KPMG kent de oplossingen voor deze markt en neemt graag haar adviserende en begeleidende rol op zich. We kijken mee naar je IT-landschap, wat je zelf kunt doen en hoe je op andere manieren problemen kunt oplossen. In onderstaande blog lees je hoe KPMG een pensioenuitvoeringsorganisatie uit de brand hielp toen hun verouderde systemen hen in de steek lieten.

Contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.