Uit het jaarlijkse wereldwijde CEO Outlook-onderzoek van KPMG uitgevoerd door Forbes, blijkt dat 32 procent van de Nederlandse CEO’s geopolitiek en lokale politieke onzekerheid beschouwt als één van de grootste bedrijfsrisico’s. Wereldwijd is geopolitiek de grootste zorg voor CEO’s. De CEO Outlook is gebaseerd op een enquête onder 1.325 leiders wereldwijd, met dit jaar voor het eerst ook input van Nederlandse bestuurders van grote ondernemingen. Zij werden ondervraagd over verschillende kwesties, zoals de opkomst van generatieve AI, diversiteit, sociale gelijkheid en inclusie en de dreigende mondiale recessie.

CEO’s in Nederland blijken het meest bezorgd over nieuwe disruptieve technologische ontwikkelingen en geopolitieke onzekerheid. Opvallend is dat ondanks die onzekerheid in Nederland 84 procent en wereldwijd 77 procent van de ondervraagden verwacht dat hun organisatie de komende drie jaar blijft groeien.

Veiligheid

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG in Nederland, ziet dagelijks op welke manier geopolitiek is doorgedrongen tot in de bestuurskamers: “Veiligheid is in al haar aspecten een belangrijk onderwerp op de agenda van Nederlandse bestuurders. Of het nou gaat om de gevolgen van een internationaal conflict op de bedrijfsvoering of een mogelijke cyberaanval met een deepfake-video gericht aan je medewerkers. Deze externe risico’s raken medewerkers, producten en diensten.” 

Obstakels op het gebied van ESG

Ook onderwerpen die te maken hebben met mens, milieu en goed bestuur (Environmental, Social, and Governance: ESG) staan hoog op de bestuursagenda in Nederland. De ondervraagde CEO’s zeggen dat ze bereid zijn stevige beslissingen te nemen om de transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering te stimuleren.

Bij het behalen van de beoogde duurzaamheidsdoelen komen ze echter verschillende obstakels tegen. Zo zegt 36 procent van de CEO’s in Nederland te kampen met een tekort aan bruikbare technologische oplossingen.

Wel verwacht 40 procent van de Nederlandse CEO’s dat investeringen in duurzame bedrijfsvoering binnen drie jaar winstgevend zullen zijn. Hiermee zijn ze optimistischer dan de ondervraagde CEO’s wereldwijd, waarvan gemiddeld slechts 27 procent verwacht de investering op deze termijn terug te verdienen. 

Positief over rendement maar zorgen over AI-technologie

Generatieve AI is eveneens een veelbesproken onderwerp in directiekamers. Hottenhuis: “CEO’s zoeken naar mogelijkheden om deze technologie beter te begrijpen en efficiënt in te zetten. AI brengt veel kansen, maar ook risico’s. Zo kan AI helpen bij het voorkomen van cyberaanvallen, maar deze techniek kan natuurlijk ook door kwaadwillende worden ingezet om de aanvallen te veroorzaken.”

Van de ondervraagden in Nederland investeert 84 procent volop in generatieve AI en verwacht 40 procent die investeringen binnen nu en drie jaar terug te verdienen. Internationaal zijn de rendementsverwachtingen ook op dit gebied wat pessimistischer. 

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Ruim de helft (56 procent) van de Nederlandse CEO’s is van mening dat er te langzaam vooruitgang wordt geboekt op het gebied van diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven. Daarbij is 88 procent ervan overtuigd dat een diverse samenstelling van de top bijdraagt aan de groei van een organisatie. Ook is er een ruime meerderheid (76 procent) die van mening is dat CEO's verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van sociale mobiliteit binnen de samenleving. Ten aanzien van dit thema zitten de Nederlandse CEO’s op één lijn met het internationale gemiddelde van 79 procent.