Uzņēmumu nodokļi

Uzņēmumu nodokļi

KPMG nodokļu konsultanti palīdzēs jums pārvaldīt nodokļu risku un identificēt komercstratēģijas.

KPMG nodokļu konsultanti palīdzēs jums pārvaldīt nodokļu...

Globāliem uzņēmumiem arī nodokļu plānošanai jānotiek globālā līmenī. Daudznacionālam uzņēmumam nepietiks tikai ar to, ka tas ievēro normatīvās prasības katrā atsevišķā valstī, kurā tas darbojas. Nodokļi ir svarīgs aspekts, jo tie ietekmē lēmumu par to, kāda veida korporatīvo struktūru izvēlēties, kur izvietot intelektuālo īpašumu un kā konfigurēt globālās piegādes ķēdes, lai panāktu pēc iespējas efektīvākas nodokļu likmes.

KPMG nodokļu konsultanti palīdzēs jums pārvaldīt nodokļu risku un identificēt komercstratēģijas, ar kuru palīdzību varēs risināt ikdienišķas, kā arī sarežģītas nodokļu situācijas, kas rodas komercdarbības veikšanas un paplašināšanas gaitā.

Sazinieties ar mums