Transfertcenas

Transfertcenas

KPMG Transfertcenu prakse palīdz uzņēmumiem izstrādāt un ieviest ekonomiski pamatotas transfertcenas.

KPMG Transfertcenu prakse palīdz uzņēmumiem izstrādāt...

Strādājot globālā mērogā, daudznacionāli uzņēmumi arvien labāk saprot, ka valstu robežas ir zaudējušas nozīmi. Šādos apstākļos daudznacionāliem pārrobežu uzņēmumiem īpaši svarīgu nozīmi iegūst transfertcenas, kuru plānošanai jābūt efektīvai un kuru nosacījumu ievērošanai nepieciešama ievērojama koordinācija.

KPMG Transfertcenu prakse palīdz uzņēmumiem izstrādāt un ieviest ekonomiski pamatotas transfertcenas, dokumentēt politikas un to ietekmi, kā arī atbildēt uz nodokļu iestāžu pieprasījumiem.

Sazinieties ar mums