Teikiame įvairios apimties mokestinių prievolių peržiūros paslaugas. Identifikavus kliento poreikius, mūsų paslaugos gali apimti tiek pilną mokestinių prievolių patikrinimą už numatytą laikotarpį, tiek dalinį kažkurios vienos mokestinės prievolės ar transakcijos patikrinimą. Peržiūros metu patikriname pirminius dokumentus, buhalterinės ir mokestinės apskaitos įrašus, mokesčių deklaracijas bei pateikiame ataskaitą, kurioje identifikuojame esamą ar galimą mokestinę riziką įmonėje bei pasiūlome efektyvius jos sumažinimo būdus. Atsižvelgiant į tai, įmonė gali priimti sprendimus, kurie sumažina rizikas ir leidžia išvengti didesnių mokesčių sąnaudų, delspinigių ar baudų  mokesčių administratoriaus patikrinimo atveju. Taip pat pasiūlome sprendimus, susijusius su mokestinės naštos sumažinimu. 

Atliekamos mokesčių peržiūros metu galime įvertinti:

  • pelno mokestis – išlaidų apmokestinimas, dokumentavimas, potencialios mokesčių sąnaudų mažinimo alternatyvos;
  • PVM – PVM apskaita ir deklaravimas, mokesčių tarifai, dokumentavimas;
  • sandorių kainodara – sandorių tarp susijusių asmenų atitikimas rinkos sąlygoms;
  • sandoriai su užsienio vienetais – sandorių su fiziniais ir juridiniais asmenimis dokumentavimas, pelno/pajamų mokesčio prievolės prie pajamų šaltinio;
  • darbo užmokesčio apskaita – mokesčių apskaitos procedūra, darbo sutartys ir kiti dokumentai;
  • pajamos natūra – mokestinė apskaita, dokumentavimas;
  • muitai ir akcizai – tarptautinės prekybos ir akcizinių prekių mokestinė apskaita ir susijusios prievolės.