Daugelis organizacijų susiduria su vis didesniu darbo jėgos judėjimu tarptautiniu mastu, kuris dažnai yra lydimas ir įvairių mokestinių klausimų tiek iš įmonės, tiek iš darbuotojo pusės. KPMG teikia kompleksines paslaugas, kurios apima susijusias mokestines konsultacijas, migracijos klausimus, darbo jėgos judėjimo administravimo sprendimus bei pagalbą įmonių žmogiškųjų išteklių ir finansų specialistams. Tarptautinis KPMG įmonių tinklas leidžia efektyviai išspręsti klausimus, susijusius su išvykstančiais/atvykstančiais darbuotojais įvairiose jurisdikcijose bei užtikrinti, kad tiek įmonės, tiek darbuotojai atitiktų norminių aktų reikalavimus. Tai taip pat užtikrina darbuotojų saugumą ir garantijas tarptautinių paskyrimų ar komandiruočių metu bei kartu padeda sumažinti įmonių sąnaudas, susijusias su darbuotojų judėjimu. 

Teikiamos paslaugos, susijusios su tarptautiniu darbuotojų judėjimu:

  • konsultuojame įmones dėl darbuotojų judėjimo programos sudarymo, padedame paruošti dokumentus, įforminančius trumpalaikius/ilgalaikius paskyrimus;
  • teikiame įmonėms konsultacijas dėl mobilių  darbuotojų gyventojų pajamų mokesčio, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo, deklaracijų užpildymo, dvigubo apmokestinimo naikinimo;
  • konsultuojame įmones socialinio draudimo klausimais bei padedame gauti reikalingas formas (pvz. A1 sertifikatus) siunčiamiems darbuotojams;
  • padedame išspręsti klausimus, susijusius su akcijų opcionų ir kitų įmonių taikomų lojalumo programų apmokestinimu;
  • teikiame visą paketą paslaugų siunčiamam/atvykstančiam darbuotojui, kuris apima: mokestinę konsultaciją prieš atvykimą/išvykimą abiejose šalyse, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo ir jo šeimos situaciją; gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų paruošimą; bendravimą su mokesčių administratoriumi;
  • konsultuojame migracijos klausimais, padedame gauti leidimus dirbti ir/ar gyventi, vizas, deklaruoti gyvenamąją vietą, sutvarkyti kitus formalumus;
  • siūlome technologinius sprendimus, kurie leidžia realiu laiku matyti mobilių darbuotojų srautus, jų prievoles skirtingose jurisdikcijose bei kartu sumažinti įmonių sąnaudas.