Turimos techninės žinios, glaudus ryšys su mokesčių administratoriumi ir įvairiapusė atstovavimo mokestiniuose ginčuose bei susitarimuose su mokesčių administratoriumi patirtis, leidžia mums kompetentingai atstovauti mokesčių mokėtojus įvairiose srityse. 

Pažymėtina, kad KPMG specialistai taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su kitomis institucijomis (pvz. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Finansų ministerija bei kitomis ministerijomis, Migracijos departamentu, Lietuvos Respublikos Muitine ir kt.), kad pasiektų palankiausio rezultato mokesčių mokėtojui. Pasinaudoję tarptautinio tinklo specialistų žiniomis, galime padėti formuoti palankią praktiką mokesčių mokėtojui dialoge su mokesčių administratoriumi, kai teisės aktų taikymas nėra aiškus ir/ar išsamus.

Teikiamos paslaugos, susijusios su atstovavimu mokestiniuose ginčuose/susitarimuose:

  • įvertiname esamą situaciją ir parengiame veiksmų planą esant mokestiniam ginčui su mokesčių administratoriumi;
  • atstovaujame mokesčių mokėtoją įvairiuose mokestinių ginčų etapuose (nuo mokestinio tyrimo iki mokestinių ginčų komisijos/teismo);
  • padedame sudaryti taikos susitarimus su mokesčių administratoriumi;
  • padedame parengti paklausimus mokesčių administratoriui;
  • atstovaujame mokesčių mokėtojus, siekiant įpareigojančių susitarimų su mokesčių administratoriumi.