Konsultuojame įmonių įsigijimų ir susijungimų, verslo ar įmonės akcijų pardavimo/įsigijimo atvejais bei vertiname transakcijų mokestinę riziką (angl. tax due dilligence). Padedame struktūrizuoti numatomą sandorį ir/ar pasitraukimą iš jo, įvertinant pelno mokesčio, PVM ir tarptautinio apmokestinimo aspektus. 

Paslaugos, susijusios su įmonių įsigijimais ir susijungimais:

atliekame išsamias įsigyjamų ar parduodamų įmonių mokesčių rizikos analizes (angl. tax due diligence) ir jų įvertinimą;

teikiame pagalbą kuriant tarptautines grupes, pasirenkant holdingo įmonės ar atitinkamų transakcijų jurisdikcijas, siekiant apmokestinimo, pinigų srautų ir valdymo sąnaudų efektyvumo;

konsultuojame dėl palankiausios mokesčių tikslais sandorio struktūros pasirinkimo.