Teikiame konsultacijas netiesioginių mokesčių klausimais tiek užsienio įmonėms, vykdančioms ekonominę veiklą Lietuvoje, tiek Lietuvos bendrovėms. Analizuojame, kokią įtaką PVM, akcizai ir muitai gali turėti įmonių finansiniams rodikliams. Padedame įmonėms išspręsti problemas, susijusias su tarptautinės jurisdikcijos klausimais bei sudėtingais mokesčių deklaravimo aspektais, su kuriais jos susiduria, kai vykdo plėtrą ir pradeda veiklą naujose rinkose. Mūsų konsultacijos taip pat apima sprendimus nestandartinių ir sudėtingų transakcijų atveju, kurių dažnai pasitaiko pasaulinėje prekyboje ar paslaugų srityje. Tinkamas netiesioginių mokesčių valdymas leidžia išvengti mokesčių nepriemokų ir permokų bei susijusių baudų.

Teikiamos paslaugos, susijusios su netiesioginiais mokesčiais:

  • konsultuojame dėl tarptautinės prekybos sandorių struktūrizavimo bei tiekimo grandinių schemų sudarymo;
  • konsultuojame dėl registravimosi prievolių, įstatymų reikalavimų laikymosi bei PVM grąžinimo;
  • padedame užsienio ir Lietuvos įmonėms registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje;
  • ruošiame PVM deklaracijas, Intrastato ataskaitas ir kitas pagal įstatymus privalomas pateikti formas registruotiems PVM mokėtojams Lietuvoje;
  • tarpininkaujame PVM grąžinimo procese;
  • padedame mokestinių patikrinimų metu bei atstovaujame klientams bendraujant su mokesčių administratoriumi.