Vita Šumskaitė

Asocijuotoji partnerė

KPMG Lietuvoje

Vita yra sukaupusi 14 metų patirtį konsultuojant tarptautines bei Lietuvos įmones mokesčių ir apskaitos klausimais: Vadovauja mokesčių konsultantų darbo grupei, atliekant mokesčių auditus ir konsultuojant įmonių įsigijimo mokestinių rizikų įvertinimo projektų (angl. tax due dilligence) metu; Konsultuoja įmones pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo bei deklaravimo (angl. tax compliance) klausimais (konsultacijos dėl mokestinių prievolių vykdymo, deklaracijų rengimo ir pateikimo mokesčių administratoriui); Konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones mokesčių apskaičiavimo klausimais (angl. tax treatment); Padeda klientams mokesčių planavimo klausimais (angl. tax strucutring) ir koordinuoja mokesčių peržiūros projektus; Atstovauja įmones bendraujant su valstybinėmis institucijomis mokesčių susigrąžinimo klausimais bei mokestinių tyrimu metu, sprendžiant ginčus su mokesčių administratoriumi mokestinėje ginčų komisijoje. Vita turi patirties įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip nekilnojamojo turto, žemės ūkio, finansinio, transporto, farmacijos, telekomunikacijų, statybos, aviacijos, pramonės, mažmeninės prekybos ir vartojimo rinkose.

 • Finansinės rizikos valdymas
 • Konsultacijos
 • Mokesčiai
 • Mokesčių apskaita
 • Netiesioginiai mokesčiai
 • Rizikos konsultacijos
 • Susijungimai ir įsigijimai
 • Tarptautinis apmokestinimas
 • Įmonių mokesčiai
 • Įmonių mokesčių konsultacijos
 • Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauras

 • Vilniaus universitetas, Verslo administravimo magistras

 • Asociacijos „Investuotojų forumas" narė

 • Nominuota pirmaujančia pasaulyje moterų mokesčių konsultante 2015 metais tarptautinėje mokesčių apžvalgoje

 • Dėstytoja mokesčių seminaruose bei pranešėja įvairiuose renginiuose bei konferencijose mokesčių tema