Ψηφιακή εποχή

Ψηφιακή εποχή

Κινούμαστε Ευέλικτα

Κινούμαστε Ευέλικτα

Οι επιχειρήσεις του σήμερα είναι ψηφιακά ευαισθητοποιημένες. Επενδύουν στην επανεκπαίδευση του ταλέντου τους, με στόχο να διευρύνουν τον ορίζοντα των δεξιοτήτων του/ης μέσα από την απόκτηση νέων γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών ώστε να μπορεί το κάθε στέλεχος να κατανοήσει με επάρκεια και να ανταποκριθεί κατάλληλα στις απαιτήσεις που φέρνουν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα ψηφιακά μέσα όπως η τεχνητή νοημοσύνη (σε διάσωσης και εικονικά περιβάλλοντα).

Οι έννοιες Reskilling και Upskilling είναι στο επίκεντρο της επιχειρηματικής βιωσιμότητας και του μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, όπου η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας επηρεάζεται ήδη από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εργασιακή του θέση, χρειάζεται να επενδύσει χρόνο στη διεύρυνση των γνώσεων του στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας του (upskilling), ή στην κατάρτιση και απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούργιο αντικείμενο εργασίας (reskilling), συνεχίζοντας να εξελίσσει τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα του. Σε ένα καθόλα αναπτυσσόμενο ψηφιακό περιβάλλον όπου κυριαρχούν μεταξύ άλλων η τηλε-εκπαίδευση και τηλεργασία, η επένδυση στη συνεχή ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ τόσο για την εξέλιξη του εργαζόμενου, όσο και της επιχείρησης.


ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

  • Ψηφιακός Ανασχηματισμός

  • Ψηφιακές Δεξιότητες

  • Design Thinking

  • E-commerce και E-business models

  • Χρήση Ψηφιακών Μέσων για Διαδικτυακές Συσκέψεις & Εκπαιδεύσεις

  • Information Security - Privacy Awareness

  • Επαγγελματικές Γραπτές Επικοινωνίες Διαδικτυακά


Κατεβάστε το PDF και ενημερωθείτε για όλους τους Εκπαιδευτικούς Πυλώνες
 (pdf, 500 KB)


Κατεβάστε το pdf με τη Θεματολογία Ανοιχτών Σεμιναρίων 2022 (Webinars) (pdf, 2 MB)

Συνδεθείτε μαζί μας