Ηγεσία

Ηγεσία

Αναπτύσσουμε ευρύτητα στη σκέψη

Αναπτύσσουμε ευρύτητα στη σκέψη

Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές αλλαγές είναι συνεχείς και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής καθημερινότητας, η καλλιέργεια ή / και ενδυνάμωση ηγετικών δεξιοτήτων σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι απαιτήσεις του ταχέως εξελισσόμενου και ψηφιακά καθοδηγούμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος αυξάνονται ραγδαία και σχετίζονται κυρίως µε τη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και των συνεχόμενων αλλαγών, την τεχνογνωσία, και τη συνεχή μάθηση και επανεκπαίδευση του ταλέντου. Η ανάγκη για ανθρωποκεντρικούς ηγέτες με  πολυεπίπεδες ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι προσαρμόζονται με ταχύτητα στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, διοικούν ευέλικτα τις ομάδες τους και δίνουν προτεραιότητα στην εξατομικευμένη ανάπτυξη κάθε εργαζόμενου, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 

Οι  επιχειρήσεις του σήμερα προωθούν την ηγεσία της νέας εποχής. Στη φαρέτρα των δεξιοτήτων του ταλέντου τους ενσωματώνονται όλες οι απαραίτητες γνώσεις και πρακτικές, προετοιμάζοντας κατάλληλα το έδαφος για την απόκτηση ηγετικών χαρακτήρων ανεξαρτήτου θέσης, και την καλλιέργεια οργανωσιακής κουλτούρας που διακατέχεται από υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, κριτικής σκέψης, καινοτομίας, εμπιστοσύνης και ομαδικότητας. 


ΗΓΕΣΙΑ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

 • Διοίκηση ομάδων – Διατήρηση υψηλής απόδοσης σε εικονικό περιβάλλον

 • Ανάθεση Αρμοδιοτήτων και Παρακίνηση 

 • Στοχοθέτηση: ευθυγράμμιση εταιρικών, ομαδικών και ατομικών στόχων 

 • Κριτική Σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων και Λήψη Αποφάσεων

 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες και Επίλυση Συγκρούσεων 

 • Κανάλια Επικοινωνίας, Επιρροής και Ανατροφοδότησης στην Ομάδα

 • Διαφορετικοί Τύποι Προσωπικότητας - Extended DISC 

 • Διαχείριση Κρίσης και Αλλαγής

 • Διαμόρφωση «Ανθεκτικής» Οργανωσιακής Κουλτούρας

 • Διοικητικές Δεξιότητες για Νέους Προϊστάμενους

 • Κουλτούρα Ενσωμάτωσης της Διαφορετικότητας 

Κατεβάστε το PDF και ενημερωθείτε για όλους τους Εκπαιδευτικούς Πυλώνες (pdf, 500 KB)

Κατεβάστε το pdf με τη Θεματολογία Ανοιχτών Σεμιναρίων 2022 (Webinars) (pdf, 2 MB)

Συνδεθείτε μαζί μας