Στην KPMG ανανεώνουμε το ετήσιο μας ραντεβού με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης με την 13η έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του 2023 για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με κεντρικό μήνυμα “From Resilience to Growth”, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία ανάλυσης της αγοράς της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση για το 2023, θα βρείτε στατιστικά στοιχεία και αναλυτικό σχολιασμό που βοηθούν στην ανασκόπηση της αγοράς με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2022, καθώς και ανάλυση για τις τάσεις, τους κινδύνους και τις προοπτικές του κλάδου με έμφαση:

  • Στη διαμόρφωση του τοπίου σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού αλλά και αυξημένων αποζημιώσεων.
  • Στις συζητήσεις για την επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης και τη θεσμοθέτηση κινήτρων με σκοπό τη διεύρυνση της διείσδυσης της ασφάλισης.
  • Στην ανάγκη μετασχηματισμού των εταιρειών και ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διεύθυνσης.
  • Στις εντυπώσεις από τις πρώτες δημοσιοποιήσεις στοιχείων κατά ΔΠΧΑ 17 καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις σε φορολογικά θέματα.

Ωστόσο, το 2022 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για τον ασφαλιστικό κλάδο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. H Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά κινήθηκε οριακά ανοδικά το 2022 κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο εξαιρετικό έτος ενώ υπολείπεται σημαντικά της αύξησης του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που αυξήθηκε κατά 3.4% για το ίδιο διάστημα.

Τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζουν τις αγορές σε πραγματικό χρόνο. Ο κίνδυνος των επιτοκίων για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον καθορισμό της κερδοφορίας. 

Έως τις αρχές του 2022 τα χαμηλά επιτόκια ήταν ανάμεσα στους παράγοντες που οδήγησαν στην έντονη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών και αντασφαλίσεων, όπως είδαμε την στρατηγική αυτή στην Ελλάδα να πραγματοποιείται με σημαντικές εξαγορές, οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερων οργανισμών, τις οικονομίες κλίμακος και την αντοχή στο αναμενόμενο έντονο ανταγωνισμό. 

Πιστεύουμε ωστόσο ότι η κινητικότητα θα συνεχίσει και ίσως ενταθεί πάλι στην επόμενη 2-ετία με την σταθεροποίηση ή και πτώση των επιτοκίων, την σταθεροποίηση της οικονομίας, υποστηριζόμενη από την ανακατάταξη της αγοράς από τις τελευταίες κινήσεις, την αύξηση του έντονου ανταγωνισμού, του αυξανόμενου κόστους αντασφάλισης που ίσως οδηγήσει μικρούς παίχτες εκτός αγοράς, και των επενδύσεων που απαιτούνται για τον αναγκαίο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η συζήτηση τον τελευταίο καιρό έχει επικεντρωθεί στην επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης. Να σημειώσουμε ότι για να εξυπηρετεί το σκοπό της η ασφάλιση θα πρέπει να απαντά σε δύο σχετικές διαστάσεις: Να είναι η κατάλληλη, δηλαδή να ασφαλίζει τους κινδύνους που πραγματικά υπάρχουν και πρέπει να ασφαλιστούν και για τη σωστή κάλυψη (να καλύπτει δηλαδή την πραγματική αξία) και να είναι οικονομικά προσιτή. Η ασφάλιση για να είναι κατάλληλη θα πρέπει να εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο, την κοινωνία, και το κράτος-οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ασφαλιστικός κλάδος υφίσταται σημαντικές αλλαγές, λόγω της ανάγκης προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών, στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρούμε ότι είναι απαραίτητος ώστε οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς.

Ελπίζουμε να βρείτε στην έκδοση ωφέλιμα ευρήματα για εσάς και τον οργανισμό σας και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε από κοντά τα θέματα που σας απασχολούν. 

Βασιλική Σκέλλα


Director, Αναλογιστικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
KPMG στην Ελλάδα

Με μια ματιά