Ετήσιες Εκθέσεις Ασφαλιστικής Αγοράς

Σκοπός της Ετήσιας Έκθεσης για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά είναι να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και επίδοσης των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και του συνόλου της αγοράς της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει επίσης αναλύσεις σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος του ασφαλιστικού κλάδου, ενώ διακρίνουμε σε αυτή τις τάσεις, τις προοπτικές της αγοράς, καθώς και τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. 

Έχοντας πλέον μία μακρά πορεία κυκλοφορίας, άνω των δέκα ετών, θεωρούμε ότι η Έκθεση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για φορείς, διοικήσεις, επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερομένους που θέλουν να ενημερωθούν γρήγορα και σε υψηλό επίπεδο, για την πορεία και τα θέματα που απασχολούν την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.