Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων (Όγδοη Έκδοση)

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται να παραδώσουν τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα προετοιμάζονται να παραδώσουν τη σκυτάλη...

  • Το 62% των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζονται αισιόδοξες ή πολύ αισιόδοξες για το μέλλον
  • Ανταγωνισμός, φορολογία και μείωση κερδοφορίας οι βασικές προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης παραμένουν θετικές για το μέλλον σε μια εποχή αυξανόμενων οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Η καινοτομία, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η διαφοροποίηση αποτελούν τις βασικές τους προτεραιότητες καθώς προσαρμόζονται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο - ενώ ο σχεδιασμός για τη διαδοχή κυριαρχεί στη σκέψη των οικογενειών.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του όγδοου Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Οικογενειακών Επιχειρήσεων (PDF 2.6MB) (European Family Business Barometer), μια έρευνα για τις ευρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις που δημοσιεύουν η KPMG και το European Family Businesses (EFB). Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 1 613 στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων σε 27 χώρες της Ευρώπης.

«Παρά τα φλέγοντα, διεθνή, ζητήματα της απειλής μιας νέας ύφεσης, της διόγκωσης του λαϊκισμού, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, του Brexit, της κλιματικής αλλαγής, οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα συμπλέουν με τις επιχειρήσεις στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ως προς την αισιόδοξη θεώρηση του μέλλοντος, και της πίστης ότι τα προβλήματα δεν είναι ανυπέρβλητα. Επανεπενδύοντας τα κέρδη τους στην κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, στο ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη της καινοτομίας, προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του νέου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Παράλληλα όμως με τα επιχειρηματικά θέματα θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους και στη δυναμική της οικογένειας και να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα των σχέσεων, διασφαλίζοντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της επιχείρησης και την ευημερία της οικογένειας» ανέφερε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος, KPMG στην Ελλάδα.

«Παρά το γεγονός ότι οι οικογενειακές συγκρούσεις είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην ιστορία των οικογενειακών επιχειρήσεων, η σημαντικά υψηλότερη δυσκολία που καταγράφεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις ως προς τη διαχείρισή τους θα πρέπει να μας προβληματίσει. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πλαισίου δομών, κανόνων και μηχανισμών για τον τρόπο που η οικογένεια συζητά, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις. Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συστηματική, ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας έναντι των πρακτικών αποφυγής και συγκάλυψης στις οποίες καταφεύγουν πολλές οικογένειες, προτάσσοντας τη διατήρηση μίας ”επίπλαστης” αρμονίας», επισημαίνει η Κατερίνα Πολυζώη, Διευθύντρια, Οικογενειακές Επιχειρήσεις, KPMG στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας