Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων (Έβδομη Έκδοση)

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

Καινοτομία και προσέλκυση ταλέντων οι κορυφαίες προτεραιότητες για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη σύμφωνα με το νέο Βαρόμετρο της KPMG

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων

  • Το 73% των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον
  • Η παγκόσμια έλλειψη δεξιοτήτων, η πολιτική αβεβαιότητα και το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργούν προκλήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι αισιόδοξες για το μέλλον αλλά πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες, να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα και να αναπτύξουν ταχύτερα αντανακλαστικά ως προς την καινοτομία, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Αυτά είναι τα βασικά ευρήματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις, στο οποίο συμμετείχαν 1 576 διευθυντικά στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων σε 26 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, και τα οποία δημοσιεύθηκαν από την KPMG και το European Family Business (EFB).

To Βαρόμετρο για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι η έβδομη έρευνα που πραγματοποιείται και αποκαλύπτει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αξιοποιούν τη δυναμική της προηγούμενης ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. 

Ο Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, Βαγγέλης Αποστολάκης, σημειώνει ότι «οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως την ανάγκη επένδυσης στην καινοτομία, και κάνουν βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Το επιχειρηματικό πνεύμα και η καινοτομία αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα στοιχεία αυτά γίνονται καταλύτες της οικονομικής ανάπτυξης». 

Συνδεθείτε μαζί μας