ΔΠΧΑ 15 για τον κλάδο Τροφίμων, Ποτών και Καταναλωτικών αγαθών

ΔΠΧΑ 15 για τον κλάδο Καταναλωτικών αγαθών

Το νέο πρότυπο εσόδων IFRS 15, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, πιθανώς θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφετε τα έσοδα. Όμως πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια λογιστική αλλαγή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις εταιρείες τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών αγαθών;

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Partner, Head of Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
KPMG IFRS 15 for food, drink and consumer goods (FDCG) companies: coffee cup

The new revenue standard will result in significant impacts across the sector.

Πιθανές επιπτώσεις

Το νέο πρότυπο εσόδων IFRS 15 θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις:

 • Στο χρονοδιάγραμμα αναγνώρισης εσόδων για:
  • παροχή εμπορικών κινήτρων
  • βιομηχανική παραγωγή βάσει σύμβασης (contract manufacturing)
  • άδειες και δικαιοχρησία
 • Στο χειρισμό των πληρωμών προς διανομείς και πωλητές λιανικής
 • Στα συστήματα και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής δεδομένων.

Βασικές προϋποθέσεις

Εάν έχετε:

 • Πληρωμές προς διανομείς και πωλητές λιανικής
 • Εκπτώσεις, εκπτωτικές επιστροφές (rebates) και άλλα κίνητρα
 • Ρυθμίσεις παραγωγής βάσει σύμβασης (contract manufacturing arrangements)
 • Εγγυήσεις
 • Επιστροφές
 • Άδειες και δικαιοχρησίες
 • Δικαιώματα.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο: IFRS15: Η λογιστική των εσόδων αλλάzει - Ποιος είναι ο αντίκτυπος στις εταιρείες τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών αγαθών; (PDF 517 KB)

Συνεργαστείτε με τους stakeholders για να δημιουργήσετε προσδοκίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξουν οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) ή οι επιχειρηματικές σας πρακτικές.

Πώς μπορεί να βοnθήσει η KPMG

Μια ισχυρή φάση αξιολόγησης είναι μεγάλης σημασίας για να τεθεί το πλαίσιο για ένα επιτυχημένο έργο, και είναι σημαντικό να ξεκινήσει η αξιολόγηση νωρίς για την παροχή ευελιξίας κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG έχουν αναπτύξει τα εργαλεία και τους πόρους για να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της φάσης αξιολόγησης και σχεδιασμού.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε πως μπορεί η KPMG να βοηθήσει την επιχείρησή σας,

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας