ΔΠΧΑ 15 για εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

ΔΠΧΑ 15 για εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

Το νέο πρότυπο εσόδων IFRS 15, που θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, πιθανώς θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφετε τα έσοδα. Όμως πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια λογιστική αλλαγή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του νέου προτύπου IFRS 15 για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών;

1000
Picture of Marina Kapetanaki

Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Deal Advisory

KPMG στην Ελλάδα

Email
IFRS 15 (new revenue standard) for telecommunications publication cover image: family using various web-connected devices

Ηρθε η στιγμή για να δραστηριοποηθείτε σχετικά με το νέο πρότυπο IFRS 15

Πιθανές επιπτώσεις

Το νέο πρότυπο εσόδων IFRS 15 θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο χρονικό σημείο αναγνώρισης εσόδων σχετικά με:

 • περισσότερα εμπρόσθετα έσοδα (up-front revenue) από επιδοτούμενες συσκευές,
 • αποσύνδεση των εσόδων που περιλαμβάνονται στις αναφορές και του τιμολογηθέντος ποσού,
 • μείωση του μέσου εσόδου ανά χρήστη για διαρκείς υπηρεσίες,
 • αναβολή αναγνώρισης των εσόδων από εμπρόσθετα τέλη (up-front fees) που σχετίζονται με μελλοντικές υπηρεσίες,
 • αναβολή αναγνώρισης και απόσβεσης συμβατικών εξόδων και προμηθειών,
 • ρυθμίσεις με διανομείς,
 • συστήματα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων,
 • δείκτες που βασίζονται στα έσοδα,
 • γνωστοποιήσεις σε ετήσιες και ενδιάμεσες αναφορές.

Βασικές προϋποθέσεις

Εάν έχετε:

 • Επιδοτούμενες συσκευές
 • Προγράμματα πολλαπλών χρηστών
 • Δικαιώματα πρώιμης αναβάθμισης
 • Μη επιστρεπτέες αμοιβές για υπηρεσίες σύνδεσης
 • Εκπτώσεις για διατήρηση πελατών
 • Συμβάσεις που τακτοποιούνται σε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους
 • Έμμεσες πωλήσεις μέσω δικτύων
 • Προμήθειες και άλλα κόστη συμβάσεων

Ήρθε η ώρα να αρχίσετε να εξετάζετε τις συμβάσεις σας και να αξιολογήσετε πώς οι νέες απαιτήσεις αναγνώρισης των εσόδων θα επηρεάσουν την επιχείρησή σας.

Συνεργαστείτε με τους stakeholders για να δημιουργήσετε προσδοκίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάξουν οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) ή οι επιχειρηματικές σας πρακτικές.

Πώς μπορεί να βοnθήσει η KPMG

Μια ισχυρή φάση αξιολόγησης είναι μεγάλης σημασίας για να τεθεί το πλαίσιο για ένα επιτυχημένο έργο, και είναι σημαντικό να ξεκινήσει η αξιολόγηση νωρίς για την παροχή ευελιξίας κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Οι εταιρείες-μέλη της KPMG έχουν αναπτύξει τα εργαλεία και τους πόρους για να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της φάσης αξιολόγησης και σχεδιασμού.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο IFRS15: Η λογιστική των εσόδων αλλάzει - Ποιος είναι ο αντίκτυπος για Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών; (PDF 373 KB) για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε πως μπορεί η KPMG να βοηθήσει την επιχείρησή σας,

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας