Teknologia, media ja telekommunikaatio

Teknologia, media ja telekommunikaatio

Ketteryyttä sopeutua toimintaympäristön muutoksiin ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Ketteryyttä sopeutua toimintaympäristön muutoksiin ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Teknologian nopea kehitys, uudet tuotteet ja palvelut haastavat entiset liiketoiminta- ja ansaintamallit ja muuttavat kuluttajakäyttäytymistä ja markkinoita toimialasta riippumatta, ja myös toimialojen väliset rajat hämärtyvät. Yritysten on oltava entistäkin joustavampia ja ketterämpiä sopeutuakseen liiketoimintaympäristön muutoksiin, mutta kehitys avaa myös mahdollisuuksia rakentaa uudenlaista liiketoimintaa.

Haasteina ovat muun muassa tuotteiden yhä lyhyemmät elinkaaret, hankintaketjujen optimointi, kustannusten hallinta ja tulojen varmennus sekä uusien teknologioiden vaatimat investoinnit. Päänvaivaa aiheuttavat myös IT-muutoshankkeet, immateriaalioikeuksien suojaaminen, asiakastietojen yksityisyyden suoja ja kyberturvallisuus sekä riskienhallinta ja muuttuva lainsäädäntö ja regulaatio. Datan ja analytiikan, Big Datan, hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä ja lisäarvon tuottamisessa on valtaisa mahdollisuus, mutta haasteena on tunnistaa, miten tavoitteet tehokkaimmin saavutetaan.

Media-alalla rajat sisällöntuotannon, kustantajien ja lähetystoiminnan harjoittajien välillä hämärtyvät. Langattomat jakeluverkot ja yhä tehokkaammat yhteydet, on-demand -palvelut, rajattomat tallennusmahdollisuudet ja kehittyneet kuluttajapäätelaitteet muokkaavat palveluiden saatavuutta ja kuluttajien käyttökokemuksia Vaatimukset tuotteiden ja palveluiden laatua, ominaisuuksia ja myös hinnoittelua kohtaan kasvavat.

KPMG:n asiantuntijat Suomessa ja ympäri maailmaa auttavat teknologia-, media- ja telekommunikaatioalan asiakkaita katsomaan yli tämän päivän haasteiden. Autamme ennakoimaan muutosten mahdollisia pitkän ja lyhyen tähtäimen vaikutuksia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet.
 

Miten voimme auttaa

  • Strategian kehittäminen
  • Ansainta- ja jakelumallien muutokset
  • Operatiivisen toiminnan tehostaminen ja kassavirran hallinta
  • Teknologia ja sen hyödyntäminen
  • Data ja analytiikka
  • Tietoverkot, -järjestelmät ja tietoturvallisuus
  • Palvelujen ulkoistaminen ja ulkoistusten hallinta
  • Lakien ja viranomaismääräysten tehokkaassa toteuttamisessa avustaminen
  • Yritysjärjestelyt
  • Verotus