Kuntien, kaupunkien, hyvinvointialueiden ja muiden julkishallinnon organisaatioiden agendalla on tällä hetkellä lukuisia kysymyksiä ratkaistavana.

 • Miten varmistan, että varat riittävät palvelujen järjestämiseen?
 • Miten kunta ja hyvinvointialueet voivat edistää asukkaidensa hyvinvointia?
 • Mikä merkitys on tulevaisuuden haasteet huomioon ottavalla ja johdonmukaisella omistajapolitiikalla?
 • Miten toteutetaan toimiva ja tarkoituksenmukainen konserniohjaus?
 • Miten sote-uudistuksen lainsäädännön velvoitteet sekä toiminnan tehostamistarpeet voidaan toteuttaa?
 • Ovatko työhyvinvointia tukevat toimet riittäviä?
 • Miten edistetään päätösten valmistelun, varsinaisen päätöksenteon ja seurannan läpinäkyvyyttä?  

Tuemme erityisosaamisellamme julkishallinnon organisaatioita muuttuvassa markkinaympäristössä

 • Julkishallinnon isojen muutoshankkeiden läpivienti. Kokemuksemme julkishallinnon isojen muutoshankkeiden läpiviennistä on laaja-alaista ja monipuolista. Yhdistämme eri osaamisalueidemme asiantuntemuksen ja vahvan julkishallinnon toimialatuntemuksemme asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovaksi, kattavaksi kokonaisnäkemykseksi.
 • Vastuullisuus. Autamme toimimaan vastuullisesti. Pyrimme edistämään kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä ympäristön hyvinvointia Suomessa ja maailmalla.
 • Strateginen ohjaus ja johtamisjärjestelmät.
 • Talous- ja rahoitustoimintojen organisointi ja prosessit 
 • Rakennejärjestelyt ja pääoman hallinta 
 • Henkilöstö- ja muutosjohtamisen palvelut 
 • ICT-toimintojen tehostaminen ja kehittäminen 
 • Koulutuspalvelut 
 • Riskienhallinta. Autamme muuttamaan lähestymistapaa riskienhallintaan ja toimimaan vaatimusten mukaisesti. 
 • Data. Jalostamme datan hyötykäyttöön. Käyttämällä edistyksellistä data-analytiikkaa autamme tekemään datalähtöisiä päätöksiä ja valjastamaan hallussanne olevan datan arvonluonnin työkaluksi.
 • Verokysymykset. Tuotamme julkishallinnon toimintaa tukevia ratkaisuja verokysymyksiin
 • Lakikysymykset. Avustamme julkishallinnon organisaatioita kuten kuntien, hyvinvointialueiden ja valtionhallinnon toimijoita kaikissa lakiasioissa, oli kyse sitten hallintoa koskevista juridisista kysymyksistä tai kuntien ja hyvinvointialueiden tehtävälaeista. Palvelumme tuottavat lisäarvoa toiminnan uudistamiseen mm. toimintojen yhtiöittämiseen tai julkishallinnon kokonaisuuksien hallintomallien juridiseen arviointiin liittyvissä kysymyksissä.   
 • Läpinäkyvyyttä toimintaprosesseihin. Ymmärrämme toimintanne ajurit ja riskit. Tilitarkastus- ja varmennuspalvelumme yhteydessä hyödynnämme edistyneitä digitaalisia ratkaisujamme, joiden avulla pystymme kattamaan suuria datamääriä. Ratkaisujemme avulla tarjoamme läpinäkyvyyttä organisaatioiden prosesseihin ja jäsennämme merkityksellisiä havaintoja valtavista tietomääristä.

Ota yhteyttä

Eri alojen asiantuntemuksestamme lisäarvoa tuovia kokonaisratkaisuja

Muuttuvassa toimintaympäristössä tarjoamme julkishallinnon asiakkaillemme räätälöityjä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja. Toimimme julkishallinnon kaikilla sektoreilla.