Kuluttajatuotteet ja kaupan ala

Kuluttajatuotteet ja kaupan ala

Tukenasi digitalisaation ja uusien innovaatioiden haastaessa entiset liiketoimintamallit

Tukenasi digitalisaation ja uusien innovaatioiden haastaessa entiset liiketoimintamallit

Digitalisaation nopea kehitys ja uudet innovaatiot haastavat entiset liiketoiminta- ja ansaintamallit ja muuttavat kuluttajakäyttäytymistä ja markkinoita, ja myös eri toimialojen väliset rajat hämärtyvät. Verkko- ja mobiiliteknologiat integroituvat perinteisiin myyntikanaviin ja digitaalisuus lisääntyy. Asiakasdatan entistä tehokkaampi analysointi kuluttajatarpeiden ja ostokäyttäytymisen tunnistamiseksi sekä markkinatrendien ja sosiaalisen median luotaaminen ovat yhä keskeisemmässä roolissa. 

Muita kuluttajasektorin menestystekijöitä ovat muun muassa toimitusketjujen hallinta, operatiivisen tehokkuuden parantaminen, brändien hallinta ja kehittäminen, lisääntyvän viranomaissääntelyn huomioonottaminen sekä vastuullisuuden ja eettisten vaatimusten kääntäminen kilpailueduksi.

Globaalitalouden muutokset muokkaavat toimialan investointi- ja tuotantorakenteita ja logistiikkavirtoja. Ostovoiman kasvaessa väestörikkaista kasvutalouksista on tullut alalle merkittävä markkina-alue. Toisaalta taloussuhdanteiden vaihtelu ja kuluttajien luottamus omaan tulevaisuuteensa vaikuttavat myös suoraan kaupan alan ja kuluttajateollisuustoimialojen näkymiin ja toimintaan.

KPMG:llä on laaja näkemys kaupan alalta ja kuluttajaliiketoiminnasta ja kattavasti tietoa alan trendeistä ja kehityssuunnista. Autamme asiakkaitamme ennakoimaan muutosten mahdollisia pitkän ja lyhyen tähtäimen vaikutuksia sekä tunnistamaan ja hyödyntämään kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet.

Miten voimme auttaa

 • Dataan ja analytiikkaan liittyvät palvelut ja ratkaisut
 • Monikanavaisen kaupankäynnin ratkaisut
 • Toimitusketjun hallinta
 • Tietoturvan ja -järjestelmien arviointi- ja neuvontapalvelut
 • Riskienhallinta ja sisäisen tarkastuksen palvelut
 • Operatiivisen toiminnan tehostaminen ja kassavirran hallinta
 • Vastuullisuuteen ja vastuullisuusraportointiin liittyvät palvelut
 • Markkina-analyysit ja benchmarking-selvitykset
 • Yritysjärjestelyt
 • Arvonlisä- ja tulliverotukseen liittyvät palvelut
 • Siirtohinnoittelukysymykset