Teknologinen kehitys, kaupungistuminen ja kestävä kehitys muokkaavat peruuttamattomasti rakennustoimialaa

Toimialan tulevaisuutta leimaa teknologinen disruptio, toimialan sisältä ja ulkoa. Alan toimijoiden määrä ja toimialan rajat eivät ole enää selkeästi määriteltävissä. Navigointi ja voittajana maaliin selviäminen on entistä haastavampaa.

Voimakas kaupungistumiskehitys ja monien kiinteistösijoitusten turvasatamaluonne tukevat haasteellisessakin markkinassa hankkeiden toteutusta. Toisaalta rahoitusmarkkinan kiristyminen ja inflaatio heikentävät samaan aikaan toimintaedellytyksiä niin hanke- kuin yhtiötasolla. 

Tiivistyvä kaupunkirakenne tarkoittaa yhä monimutkaisempia sopimus-, kiinteistö-, vero- ja yhtiöoikeudellisia järjestelytarpeita. 

Kestävä kehitys on lyönyt toden teolla läpi toimialalla ja asiakkaat edellyttävät alan yrityksiltä vastuullisia tekoja. 

Asiantuntijamme KPMG:llä ovat valmiina avustamaan teitä yllä mainittujen megatrendien hyödyntämisessä sekä vaihtelevien rakennushankkeiden toteutuksessa kooten tarvittavan asiantuntemuksen kansainvälisestä verkostostamme tai paikallisesti pienemmässä mittakaavassa. Asiakkaitamme ovat mm. Proptech start-upit, rakennusliikkeet, kiinteistökehittäjät, kiinteistösijoittajat, pääomasijoittajat, kunnat, sekä rahoitus- ja vakuutusalan toimijat. 


Asiantuntijamme apunasi