Kiinteistöveropalvelut

  • 1000

Kiinteistöveroanalyysin myötä pidät verotuksen ajan tasalla

Kiinteistöverotietojärjestelmä sisältää verovelvollisen kannalta valitettavan paljon virheitä. Virheitä voi olla monenlaisia, kuten rakennustyypin luokitteluun liittyvät virheet, varustelutasoon liittyvät virheet sekä tekniseen laskentaan liittyvät virheet.

Kiinteistövarallisuudessa tapahtuvat muutokset, joihin lukeutuvat muun muassa käyttötarkoitusten muutokset sekä rakennusten kunto, voivat myös vaikuttaa kiinteistöveron määrään. Tiettyjen kiinteistötyyppien osalta oikeuskäytännöt ovat voineet muuttua verovelvollisten eduksi, jos muutoksia ei huomata, veroa peritään tietyistä kohteista edelleen liikaa.

Verolajin luonteesta johtuen virheet toistuvat verotuksessa vuosittain. 

Kiinteistöverotukseen liittyvät palvelumme

Kiinteistöverotuksen kokeneet asiantuntijamme voivat avustaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Kiinteistöveropäätöksen tarkastaminen ja oikeellisuuden arviointi
  • Kiinteistön luovutuksen, hankinnan tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tehtävät kiinteistöveroselvitykset
  • Oikaisu- ja valitusasiat 
  • Asiantuntijalausunnot ja ennakkoratkaisut
  • Kiinteistöverotukseen liittyvät koulutukset

Vankalla asiantuntemuksella ratkaisuja kiinteistöverokysymyksiin

Arvioimme kriittisesti asiakkaidemme kiinteistöveronmaksuposition nykytilan suhteessa reaalimaailmaan. Kiinteistöverotus on erittäin kaavamaista kohdeverotusta, ja kiinteistöveron laskennassa vaikuttava virhe kertaantuu vuosittain, ellei sitä verovelvollisaloitteisesti oikaista.

Lähestymme kiinteistöveroja sekä juridisesta että teknisestä näkökulmasta. Lähestymistapamme on kokonaisvaltainen ja siinä korostuu erityisesti vero-oikeudellinen arviointi eli veron perusteena olevien säännösten oikea tulkinta. Kiinteistöveroanalyysin myötä talousjohto voi varmuudella luottaa kiinteistöveropäätöksen oikeaan sisältöön ja veron oikeaan määrään.

Palvelemme kaikissa kiinteistöverotuksen kysymyksissä

Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka ovat liiketoiminnallesi tehokkaita ja järkeviä.