Pauli toimii KPMG:n Lahden ja Kouvolan toimistojen johtajana. Pauli työskentelee omistajavetoisten perhe- ja kasvuyritysten sekä näiden omistajien yleisten verotukseen liittyvien tehtävien ohella muun muassa avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien, yritysjärjestelyjen sekä omistajan- ja sukupolvenvaihdosten verosuunnitteluun sekä käytännön toteuttamiseen liittyvien toimeksiantojen parissa. Lisäksi Paulin tehtäviin kuuluvat läheisesti yritysten avustaminen veroriidoissa säännönmukaisen verotuksen yhteydessä ja verovalitusprosesseissa aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Pauli on työskennellyt yritysverotukseen liittyvissä tehtävissä vuodesta 2005 lähtien ja KPMG:n palveluksessa yritysverotuksen asiantuntijana vuodesta 2010 lähtien. Ennen KPMG:lle tuloaan Pauli on työskennellyt vastaavissa tehtävissä toisessa tilintarkastusyhteisössä, ja sitä ennen useita vuosia Verohallinnon palveluksessa sekä yritysverotukseen että henkilöverotukseen liittyvien tehtävien parissa.

Asiakaskunnassa Pauli on tunnettu konsultoivasta työotteestaan ja proaktiivisesta asenteestaan KPMG:n laajan palveluvalikoiman hyödyntämisessä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pauli on myös tunnettu innostavasta luennointityylistään erilaisten koulutus- ja ajankohtaistilaisuuksien yhteydessä.  

  • Lakipalvelut
  • Veropalvelut
  • Yritysjärjestelypalvelut
  • Yritysverotus
  • Hallintotieteiden maisteri, Joensuun yliopisto