Kiinteistö- ja rakentamisoikeus

Rakennus-, kiinteistökehitys- ja sijoitushankkeiden elinkaaren eri vaiheissa voi tulla eteen juridisia kysymyksiä, jolloin on tärkeää huomioida kysymysten vaikutukset hankkeen kaikkiin osa-alueisiin. Kiinteistöihin ja rakentamiseen erikoistuneet juristimme neuvovat asiakkaitamme hankkeiden koko elinkaaren ajan.

Avustamme esimerkiksi halutun omistusrakenteen luomisessa, rakennushankkeen juridisessa dokumentoinnissa sekä kohteiden myymisessä ja ostamisessa. Neuvomme myös allianssihankkeissa ja infrarakentamisessa perinteisten kiinteistöhankkeiden lisäksi. 

Asiakkaisiimme kuuluvat niin kiinteistönomistajat, rakennuttajat, urakoitsijat, sijoittajat, rahoittajat kuin julkinen sektorikin. 

Palvelumme

 • Rakentamiseen liittyvät urakka-, hanke-, yhteisjärjestely- ja hallinnanjakosopimukset
 • Konsernirakenne- ja kiinteistöjärjestelyt 
 • Hybridihankkeet
 • Projektirahoitus sekä takuiden ja takausten neuvotteleminen ja laatiminen
 • Erilaiset rakentamisen työyhteenliittymät (työyhteenliittymä, allianssi, elinkaarimalli, PPP)
 • Kiinteistöjen ja kiinteistöportfolioiden kaupat ja muut omistusjärjestelyt.
 • Kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudellinen tarkastus (Legal Due Diligence)
 • Kaavoitus, maankäyttö ja ympäristöoikeus
 • Kiinteistö- ja toimitilavuokrasopimukset
 • Asunto- ja kiinteistöyhtiöasiat sekä näihin liittyvä yhtiöoikeus
 • Riskienhallinta ja sopimushallinta rakennusprojekteissa
 • Riidanratkaisu (kiinteistöt ja rakentaminen)

Saumaton yhteistyömme talomme taloudellisten- ja veroasiantuntijoiden kanssa takaa sen, että mikään hankkeeseen liittyvä osa-alue ei jää huomioimatta. Laajoissa kiinteistöjärjestelyissä ja rakennusprojekteissa hyödynnämme tarvittaessa vero-, rahoitus- ja ympäristöoikeusasiantuntijoidemme erityisosaamista.

Meillä juridiikka on enemmän! #juridiikkaonenemmän