Jaska on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 2016 alkaen. Ennen KPMG:lle siirtymistä hän on toiminut useiden vuosien ajan asianajajana ja osakkaana liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Jaskalla on laaja kokemus yritysten konsultoinnista mm. rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä työ-, yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa sekä riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa.

  • Varatuomari, oikeustieteiden kandidaatti, Turun yliopisto

  • Asianajajatutkinto, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja