Yhdistykset ja säätiöt

Voittoa tavoittelematta yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Haluatko, että yhdistyksesi tai säätiösi voi keskittyä täysipainoisesti tehtävänsä toteuttamiseen?


Me KPMG:llä autamme keskittymään olennaiseen. Yhdistyksiin ja säätiöihin perehtyneet asiantuntijamme tukevat talouden, verotuksen ja lakiasioiden sekä johtamisen kysymyksissä. Haluamme rakentaa kanssanne parempaa huomista, olipa kyse tilintarkastuksesta, taloudesta, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sääntelystä ja verotuksesta, johtamisesta tai toimintaympäristön muutoksista. 

Talous

Muuttuva sääntely, lisääntyneet vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä sekä epävarmuus taloudellisista ja toiminnallisista resursseista ovat arkipäivää myös yhdistyksille, säätiöille ja muille voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti toimialalla tapahtuvia muutoksia ja kehitystä sekä ennakoivat niiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan.

Esimerkkejä palveluistamme

 • Tilintarkastus ja hanketarkastukset
 • Sisäinen tarkastus ja valvonta sekä organisaation hallintomallin kehittäminen
 • Budjetointi: ennustaminen ja toiminnan seuranta
 • Maksuvalmiuden hallinta ja ennustaminen
 • Asiakaskohtaisesti tai aihealueittain räätälöidyt koulutukset

Verotus ja sääntely

Säätiöiden ja yhdistysten rooli yhteiskunnassamme kasvaa, ja samalla niihin kohdistuvat odotukset muuttuvat. Oikeudenmukainen verokohtelu, kattava raportointi sekä vastuullinen varainhoito ja sijoitustoiminta ovat niiden toiminnan kulmakiviä.

Olemme jo vuosikymmenten ajan auttaneet voittoa tavoittelemattomia toimijoita sopeutumaan muuttuvaan sääntelyyn, lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä sekä huomioimaan verotukselliset ja juridiset näkökohdat toiminnan ohjauksessa ja riskienhallinnassa.

Säätiöt ja yhdistykset elävät moderneina kiinni ajan trendeissä, ja vuosia jatkuneen yhteistyön ansiosta osaamme suositella, mikä asiakastamme voisi kulloinkin kaikkein eniten hyödyttää.  

Tärkeisiin, ajankohtaisiin teemoihin kuuluvat tällä hetkellä esimerkiksi:

 • Hyvä hallintotapa ja whistleblowing (väärinkäytösten ilmoittaminen)
 • Julkisten tukien väheneminen ja toiminnan rahoitus
 • Asumispalveluiden tuottaminen ja ARA-viranomaisvalvonta
 • Rakennusjuridiikka ja kiinteistöjärjestelyt
 • Tietosuojakysymykset
 • Yhteistoimintamenettelyt
 • Henkilöstön erilaiset sitouttamisvaihtoehdot
 • Toimintaan ja investointeihin saadut tuet, julkiset hankinnat sekä investointien suunnittelu ja dokumentointi
 • Säätiöiden ja yhdistysten yhdistämiset sekä muut rakennejärjestelyt

Verosuunnittelu ja –kartoitukset

 • Eri toimintojen veronalaisuuteen liittyvät selvitykset
 • Arvonlisäverovelvollisuuden selvittäminen ja vapaaehtoisesti alv velvolliseksi hakeutumisen taloudelliset vaikutukset
 • Kiinteistöverotus
 • Yhtiöittämisen verovaikutukset.

Verotusta koskevat hakemus- ja valitusasiat

 • Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen
 • Verotarkastukset
 • Veroilmoitusten laadinta ja verovalitukset

Lakikysymykset

Asiantuntijoillamme on vankka kokemus erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien säätiöiden ja yhdistysten neuvonnasta. Olemme asiakkaidemme tukena toiminnan aloittamisesta toiminnan mahdolliseen lopettamiseen saakka niin päivittäisten juoksevien asioiden hoitamisessa kuin myös toiminnan uudelleenjärjestämistilanteissa sekä muissa yksittäisissä asioissa.  

Palvelemme asiakkaitamme:  

 • Päivittäiseen toimintaan liittyvissä asiakirjoissa (esim. kokous- ja päätösasiakirjat) ja neuvonnassa
 • Päivittäisen toiminnan asiakirjat ja neuvonta, yleinen juridinen neuvonta
 • Sääntömuutokset ja sisäiset ohjeistukset (laatiminen ja päivitys)
 • Julkiset hankinnat ja tukikysymykset
 • PRH-ilmoitusten laatimisessa auttaminen tai ilmoittamisen ulkoistaminen
 • Sopimusoikeudellinen neuvonta ja asiakirjojen (esim. kokous- ja päätösasiakirjat) laatiminen
 • Työoikeuteen liittyvät kysymykset
 • Rakenne- ja yhtiöittämisjärjestelyt (kiinteistöjärjestelyt, osake- ja liiketoimintakaupat, sulautumiset, jakautumiset, konsernirakenteet)
 • Henkilörekisterilainsäädäntö ja tietosuoja

Yhdistämme työssämme eri alojen asiantuntijoidemme osaamisen tarjoten asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Toimeksiannoissa huomioimme juridisten asioiden ohella myös muun muassa verotukselliset ja taloudelliset näkökohdat. 

Johtaminen ja toimintaympäristön muutokset

Palvelemme sekä pieniä paikallisyhdistyksiä että suuria valtakunnallisia toimijoita. Autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaansa ja vastaamaan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin sekä mahdollisuuksiin. Asiantuntemuksemme perustuu toimialojen erityispiirteiden ymmärtämiseen ja jatkuvaan kehittymiseen. Tarjoamme ymmärrettäviä ja käytännönläheisiä ratkaisuja ja kohdennamme palvelujamme aina yksittäisen asiakkaamme hyväksi.

Esimerkkejä palveluistamme

 • toimintaperiaatteiden ja sisäisen ohjeistuksen laatiminen ja päivitys
 • rakennejärjestelyt (kiinteistöjärjestelyt, osake- ja liiketoimintakaupat, sulautumiset)
 • vastuullinen sijoittaminen ja varainhallinta
 • vastuullinen toiminta ja vastuullisuusraportointi
 • riskien kartoitus ja hallintatietojärjestelmien optimaalinen hyödyntäminen ja valinta 
 • strategiat ja palvelutoiminnan kehittäminen, erityisesti liikuntajärjestöt ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt
 • kilpailutusprosessien tukeminen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme