Joonas Paavolainen

Tax & Legal Senior Manager, Indirect Tax

KPMG Suomi

Valmistuttuaan juristiksi vuonna 2008, Joonas on työskennellyt KPMG:n vero- ja lakipalveluissa arvonlisäveroasiantuntijana. KPMG:llä Joonas on työskennellyt niin kotimaiseen kuin kansainväliseen arvonlisäverotukseen liittyvissä tehtävissä.

Joonas on erikoistunut rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotukseen, sekä sähköisen ja kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen. Joonaksen toimialaosaaminen on arvonlisäverotuksen saralla on erittäin laajaa. Hän avustaa niin PK-kentän asiakkaita kotimaisissa arvonlisäveroasioissa, kuin kansainvälisiä pörssiyrityksiä kansainväliseen verotukseen liittyvissä selvityksissä.

Nykyisessä tehtävässään KPMG:llä Joonas vastaa erityisesti Uudenmaan alueen perhe- ja kasvuyritysten, sekä yhdistysten ja säätiöiden arvonlisäveropalveluista.

Joonaksen työtehtäviin kuuluu olennaisena osana myös arvonlisäverotuksen eri osa-alueita koskevien koulutusten järjestäminen sekä koulutustilaisuuksissa luennoiminen.