Johanna Fagervik

Partner, Legal Counsel

KPMG in Finland

Johanna is a dynamic, innovative and business driven professional with over 13 years of experience as a lawyer in expert organizations. Before joining KPMG Law Finland in 2012 Johanna worked at a large law firm.

Johanna’s main areas of legal expertise are in the fields of corporate and contract law, incentive programs, restructuring and mergers & acquisitions. Johanna advices clients on overall corporate legal management and compliance. She frequently provides advice in day-to-day legal issues in a proactive manner, coordinates the client service team and is the client’s point of contact at KPMG. She has broad experience of legal issues in family and growth companies and understanding of the clients' needs and objectives.

Through various assignments with growth companies from different industries she has gained an extensive understanding of legal matters related to different business transactions, reorganization strategies and international expansion strategies. Johanna regularly advises on the design and implementation of incentive programs for management, key employees and other personnel taking into account both legal and taxation issues in the arrangements. Johanna also advises on complex contractual arrangements both with external parties and regarding internal arrangements e.g. between shareholders.

 

Johannalla on yli 13 vuoden kokemus juristin tehtävistä asiantuntijaorganisaatioissa.  Johannan pääosaamisalueet ovat yhtiöoikeus ja sopimusoikeus, palkitsemis-, sitouttamis- ja rakennejärjestelyt sekä rahoituskierrokset. Johanna neuvoo asiakkaita myös yleisissä juridisissa hallinto- ja compliance-kysymyksissä. Lukuisten kasvuyritysten eri toimialojen kautta Johanna on saanut laajan ymmärryksen asiakkaiden tarpeista, tavoitteista ja juridisista kysymyksistä, jotka liittyvät eri liiketoiminnan transaktioihin ja uudelleenorganisointi- ja kansainvälistymisstrategioihin. Johanna neuvoo asiakkaita myös sopimusjärjestelyissä sekä ulkoisten tahojen kanssa että sisäisissä järjestelyissä, esimerkiksi osakkaiden keskinäisissä järjestelyissä. Johanna toimii neuvonantajana yritysten johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen liittyvissä järjestelyissä, erityisesti osake- ja optioperusteisissa järjestelyissä. Johannan vahvuudet ovat palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä niihin liittyvissä juridisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä. 

Johanna on myös erikoistunut säätiö- ja yhdistysoikeuteen ja hänellä on laaja kokemus yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevista laki- ja verokysymyksistä. Johannalla on runsaasti kokemusta säätiöiden ja yhdistysten uudelleenjärjestelyistä ja rakennejärjestelyistä sekä governance-kysymyksistä ja sisäisten ohjesääntöjen laadinnasta.

 

  • Kauppatieteiden kandidaatti, Handelshögskolan vid Åbo Akademi Oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto

  • Juridiska Föreningen i Finland r.f. (jäsen)